Kjalarárnúpur

SF-V 33

Hnit – Coordinates: N66,43696, V22,74086
Sveitarfélag – Municipality: Ísafjarðarbær
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð – Area: 1.722 ha (Kögur og Kjalarárnúpur með verndarjaðri – with buffer zone)

Kjalarárnúpur er vestan við Hlöðuvík á Hornströndum, sæbratt hamraþil, um 500 m y.s. Þar er alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör), nær eingöngu fýll (19.167 pör).

Kjalarárnúpur er hluti af Hornstrandafriðlandi sem var friðlýst 1975.

Helstu varpfuglar í Kjalarárnúpi – Key bird species breeding in Kjalarárnúpur*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 19.167 2014 1,6  
Alls–Total     19.167     A4iii
*byggt á Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.

English summary

Kjalarárnúpur headland in Vestfirðir peninsula, NW-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10,000 pairs) with Fulmarus glacialis (19,167 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer