Ólafsfjarðarmúli

SF-N 6

Hnit – Coordinates: N66,09383, V18,56451
Sveitarfélag – Municipality: Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð – Area: 744 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Ólafsfjarðarmúli er sæbratt fjall á milli Ólafsfjarðar og Upsastrandar við utanverðan Eyjafjörð að vestan, og er hæstur 900 m y.s. Þar verpur fýll (27.356 pör) og telst svæðið alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör).

Helstu varpfuglar í Ólafsfjarðarmúla – Key bird species breeding in Ólafsfjarðarmúli*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 27.356 2013 2,3  
Alls–Total     27.356     A4iii
*byggt á Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.

English summary

Ólafsfjarðarmúli coastal mountain, N-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10,000 pairs) with Fulmarus glacialis (27,356 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer