Siglunes–Skor–Melanes

SF-V 11

Hnit – Coordinates: N65,41100, V23,87900
Sveitarfélag – Municipality: Vesturbyggð
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð – Area: 2.767 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Sigluneshlíðar og Skorarhlíðar liggja á milli Sigluness, vestasta bæjar á Barðaströnd og Melaness á Rauðasandi. Þær eru skriðurunnar, sums staðar með miklum hamrabeltum, og yfirleitt um 400 m y.s. Á þessu svæði er alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör), langmest fýll (9.509 pör), en einnig rita (315 pör), hvítmáfur (hundruð para áður fyrr) og nokkuð af dílaskarfi og svartbaki.

Helstu varpfuglar á svæðinu Siglunes–Skor–Melanes – Key bird species breeding in Siglunes–Skor–Melanes

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll1 Fulmarus glacialis Varp–Breeding 9.509 2014 0,8  
Rita2 Rissa tridactyla Varp–Breeding 315 2006 0,1  
Alls–Total     9.824     A4iii
¹Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.
²Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2013. Framvinda íslenskra ritubyggða. Bliki 32: 1–10.

English summary

Siglunes–Skor–Melanes are steep coastal mountain slopes in NW-Breiðafjörður, W-Iceland, holding internationally important seabird numbers (≥10,000 pairs), mostly Fulmarus glacialis (9,509 pairs) and Rissa tridactyla (315 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer