Skálanesbjarg

SF-A 3

Hnit – Coordinates: N65,29022, V13,66252
Sveitarfélag – Municipality: Seyðisfjörður, Fjarðabyggð
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 561 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Skálanesbjarg er yst við Seyðisfjörð að sunnan og allt að 600 m y.s. Þar er fýlabyggð (11.503 pör) og telst svæðið vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör).

Helstu varpfuglar í Skálanesbjargi – Key bird species breeding in Skálanesbjarg*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 11.503 2014 1,0  
Alls–Total     11.503     A4iii
*Byggt á Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1-14.

English summary

Skálanesbjarg coastal mountain, E-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10.000 pairs) with Fulmarus glacialis (11,503 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer