Tóarfjall

SF-V 20

Hnit – Coordinates: N65,87289, V23,84170
Sveitarfélag – Municipality: Ísafjarðarbær
IBA-viðmið – Category: A4iii, B2
Stærð – Area: 1.322 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Tóarfjall er brött skriðurunnin hamrahlíð, um 660 m y.s., yst við norðanverðan Arnarfjörð. Þar er alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör), nær eingöngu fýll (35.537 pör).

Tóarfjall er á náttúruminjaskrá, ásamt vesturhluta skagans milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Er einnig á IBA-skrá.

Helstu varpfuglar í Tóarfjalli – Key bird species breeding in Tóarfjall*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 35.537 2013–14 2,9 B2
Alls–Total     35.537     A4iii
*byggt á Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.

English summary

Tóarfjall coastal mountain in Vestfirðir peninsula, NW-Iceland, is one of the largest Fulmarus glacialis (35,537 pairs) colonies in Iceland.

Opna í kortasjá – Open in map viewer