Kræklingaleirur

F2.32 Kræklingaleirur

EUNIS-flokkun: A2.24 Polychaete/bivalve-dominated muddy sand shores.

Lýsing

Tiltölulega grófar leirur þar sem kræklingur vex í samhangandi klösum sem geta þakið allstór en sundurlaus svæði á yfirborði fjörunnar. Áfastar við kræklinginn vaxa algengar þörungategundir, en lífríkið í setinu undir og á milli kræklingsklasanna er fremur snautt. Þó eru þar tegundir sem eru algengar í sandmaðks- og skeraleirum. Stundum eru mörk á milli kræklinga- og sandmaðksleira fremur óljós (Agnar Ingólfsson 2006).

Fjörubeður

Möl (fín), sandur (grófur).

Fuglar

Mikilvægt fæðusvæði margra fuglategunda, þar á meðal æðarfugls og vaðfugla á borð við tjald og rauðbrysting.

Líkar vistgerðir

Sandmaðksleirur og grýttur sandleir.

Útbreiðsla

Aðallega inni í fjörðum á Vesturlandi og Vestfjörðum.

Verndargildi

Mjög hátt.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Þang Fucus spp. Kræklingur Mytilus edulis
    Doppur Littorina spp.
    Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
    Tannkarl Balanus crenatus
    Mottumaðkur Fabricia stellaris
    Roðamaðkur Scoloplos armiger
    Ánar Oligochaeta
    Marflær Amphipoda
    Fjörulýs Jaera spp.
    Þráðormar Nematoda

 

Opna í kortasjá – Open in map viewer

 

Heimildir

Agnar Ingólfsson 2006. The intertidal seashore of Iceland and its animal communities. Zoology of Iceland Vol I, part 7. 85 pp.