Eyðimelavist

Lýsing

Víðáttumiklir, fremur þurrir, allgrýttir hálendismelar á flötu eða hallandi landi. Á yfirborði er víða sandur og vikur en sums staðar eru frosttíglar útbreiddir. Áfok og sandfok er mikið. Heildargróðurþekja er mjög lítil. Mosar í glufum og í skjóli við steina en hrúðurfléttur og skófir á grjóti.

Plöntur

Tegundafjöldi æðplantna í meðallagi, mjög mikið af fléttum en mosar frekar fáir. Af æðplöntum er mest um lambagras (Silene acaulis) og túnvingul (Festuca rubra subsp. richardsonii) en algengastir mosa eru holtasóti (Andreaea rupestris), melagambri (Racomitrium ericoides), snoðgambri (R. fasciculare) og heiðahéla (Anthelia juratzkana) og algengustu fléttur eru dvergkarta (Tremolecia atrata), grásnuðra (Lecidea lapicida), landfræðiflikra (Rhizocarpon geographicum), vaxtarga (Lecanora polytropa) og vikurbreyskja (Stereocaulon ­arcticum).

Jarðvegur

Er fremur grunnur, melajörð, sandjörð og klapparjörð finnast. Jarðvegur er næringarsnauður og mjög kolefnisrýr en sýrustig frekar hátt.

Fuglar

Mjög fábreytt fuglalíf og strjált varp, helst stöku snjótittlingar (Plectrophenax nivalis), steindeplar (Oenanthe oenanthe) og sandlóur (Charadrius hiaticula).

Líkar vistgerðir

Grasmelavist, víðimelavist og eyðihraunavist.

Útbreiðsla

Eyðimelavist er mjög útbreidd á miðhálendinu og á hæstu fjöllum út til stranda.

Verndargildi

Lágt.