Álftafjörður

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og fugla.

Mörk

Álftafjörður, ásamt sjávarfitjum sunnan fjarðar og Starmýrarfjörum sem liggja fyrir mynni fjarðarins.

Lýsing

Grunnur fjörður, með víðáttumiklum leirum og sjávarfitjum, þeim mestu á Austurlandi. Landbúnaður er á jörðum við fjörðinn. Einnig lítilsháttar æðardúntekja, fisk- og fuglaveiðar og eggjataka.

Forsendur fyrir vali

Forgangslandvistgerðir eru sjávarfitjungsvist og gulstararfitjavist. Svæðið er alþjóðlega mikilvægur viðkomustaður vaðfugla á fartíma, einkum þó jaðrakans að vori. Fjöldi álfta á fjaðrafellitíma nær líka alþjóðlegum verndarviðmiðum.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
0,42
5
Land
1,79
12

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Álft (Cygnus cygnus) Fellir
1063
2005
4,0
Jaðrakan (Limosa limosa) Far
4000
1999–2002
10,0

Ógnir

Landbúnaður, ferðaþjónusta, umferð og vegagerð, efnistaka.

Aðgerðir til verndar

Framræsla verði ekki meiri á svæðinu, endurheimt votlendis þar sem landnýting leyfir, gæta að næringarefni berist ekki frá landbúnaði og stilla beit í hóf. Tryggja að fjörur verði ekki skertar við vegagerð, malarnám eða aðrar framkvæmdir.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Álftafjörður Aðrar náttúruminjar

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Stærð

58,1 km2
Hlutfall land 17%
Hlutfall strönd 82%