Dalatangi

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Mörk

Fjörur frá Tröllanesi utan Seyðisfjarðar og suður fyrir Dalatanga.

Lýsing

Fjörubeðurinn er grýttur með glufóttum klöppum og flæðiskerjum út frá ströndinni. Brimasemi er talsverð og mikil. Útivist og ferðamennska er stunduð á svæðinu. Landbúnaður á nærliggjandi jörð og er þar einnig viti og veðurathugunarstöð. 

Forsendur fyrir vali

Strandlengjan sem heild er rík af fjörupollum, með skjólsælum glufum og skorningum sem fóstra auðugt lífríki, þrátt fyrir talsverða brimasemi og að ríkjandi vistgerðir séu brimasamar hnullunga- og hrúðurkarlafjörur.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Sérstök fjörusvæði
< 0,06
1

Ógnir

Engar þekktar.

Aðgerðir til verndar

Vernd vistgerða.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05

Size

0,6 km2
Hlutfall land 2%
Hlutfall sjór 60%
Hlutfall strönd 39%