Fáskrúðsfjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Mörk

Fjara á Sævarendaströnd sunnanvert í Fáskrúðsfirði, móts við Merkigil í vestri austur að ósum Selár.

Lýsing

Fjörubeðurinn innan svæðis er fremur grófgerður og grýttur. Brimasemi er lítil eða nokkur. Æðardúntekja og annar landbúnaður á nærliggjandi jörð.

Forsendur fyrir vali

Nær samfelld klóþangsfjara er á svæðinu, nema á óseyrinni undan Eyrará. Afar lítið er af klóþangsfjörum á Austurlandi.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
< 0,05

Ógnir

Fiskeldi í sjókvíum.

Aðgerðir til verndar

Aðlaga nýtingu að vernd vistgerða.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05

Size

117,7 km2
Hlutfall land 1%
Hlutfall sjór 40%
Hlutfall strönd 59%