Lónsfjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Mörk

Að sunnanverður frá Seleyri um Hvalnesfjöru austur að Tófuhorni, að norðan afmarkast svæðið um 100 m frá fjöru um Hálsa, Land og Teiga.

Lýsing

Sjávarlón austast í Lóni með miklum botngróðri, leirum og sjávarfitjum Votlendi er víða með bökkum. Helsti vaxtarstaður hinnar fágætu lónajurtar. Búfjárbeit fer minnkandi og lítils háttar hlunnindi eru af æðardúni.

Forsendur fyrir vali

Mikið af fuglum fer um Lón vor og haust og hefur þetta svæði alþjóðlega þýðingu fyrir álft á fartíma vor og haust og eins á fjaðrafellitíma. Allt að þriðjungur íslenska álftastofnsins hefur sést þar samtímis.

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Álft (Cygnus cygnus) Fellir
4146
2005
16,0

Ógnir

Ferðamennska og frístundabyggð er vaxandi á svæðinu

Aðgerðir til verndar

Tryggja vernd vistgerða, lágmarka áhrif ferðamanna á fuglalíf, gæta þess að næringarefni og önnur mengun berist ekki í sjávarlónið.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

28,9 km2
Hlutfall land 14%
Hlutfall sjór 3%
Hlutfall strönd 83%