Vattarnes

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Mörk

Fjörur í mynni Reyðarfjarðar við Vattarnes.

Lýsing

Sunnanvert nesið er grasivaxið með mýrarblettum, þar er viti og veðurathugunarstöð. Fjörubeðurinn er grýttur með skörðóttum klöppum og glufum sem veita skjól fyrir brimi sem er talsvert og mikið. Útivist er stunduð á svæðinu og landbúnaður á nálægri jörð.

Forsendur fyrir vali

Grófgerður og úfinn fjörubeðurinn er ríkur skjólsælum glufum og skorningum sem auðugt lífríki með fágætum tegundum, þrátt fyrir talsverða brimasemi og að ríkjandi vistgerðir séu brimasamar hnullunga- og hrúðurkarlafjörur. Klóþangsfjörur eru á svæðinu en hafa ekki verið kortlagðar sem skyldi.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
< 0,03

Ógnir

Skipaumferð.

Aðgerðir til verndar

Tryggja viðunandi vernd vistgerða.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Stærð

0,3 km2
Hlutfall sjór 53%
Hlutfall strönd 47%