Hengladalir

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og vatnavistgerða.

Mörk

Svæðið nær yfir Innstadal, Miðdal og Fremstadal, frá Skarðsmýrarfjalli og Litla-Skarðsmýrarfjalli í suðri, norður að Hengli, og frá Húsmúla í vestri og austur undir Svínahlíð.

Lýsing

Hengladalir eru hluti af einu stærsta háhitasvæði landsins. Um dalina rennur Hengladalsá og er nokkuð flatlendi í dalbotnunum. Gróður er gróskumikill og er mikið votlendi í Miðdal og Fremstadal. Jarðhitinn er nýttur á svæðinu. Heiðarnar eru nýttar fyrir sauðfjárbeit. Útivist og umferð ferðamanna hefur aukist á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Jarðhitinn á svæðinu er fjölbreyttur og er mýrahveravist mest einkennandi fyrir svæðið en einnig móahveravist og hveraleirsvist. Þar er fjöldi jarðhitalækja og er fjölbreytni þeirra mikil m.t.t. efna- og eðlisþátta sem endurspeglast í lífríki þeirra. Lækirnir hafa mikið verið rannsakaðir og því er þekking á lífríki þeirra mikil. Yfirborðsvatn er töluvert, sem er sjaldgæft á háhitasvæðum.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
< 0,01
Land
< 0,01
2
Land
< 0,02
16
Ferskvatn
n.a.

Ógnir

Helstu ógnir eru nýting jarðhitans til orkuvinnslu og ágangur ferðamanna.

Aðgerðir til verndar

Takmarka og stýra þarf umferð gangandi fólks um svæðið og tryggja að allar framkvæmdir taki mið af vernd vistgerða.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Hengilssvæðið Aðrar náttúruminjar

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05

Size

10,1 km2
Hlutfall land 100%