Hólmsá

Svæðið er tilnefnt vegna vatnavistgerða.

Mörk

Ofanverð Hólmsá, frá Framgili norðan Atleyjar upp að Hólmsárlóni, sem og lónið ásamt landsvæði upp frá því og Stóralæk austur af Háöldu.

Lýsing

Lindá sem kemur upp í Hólmsárbotnum suðaustur af Torfajökli. Í hana falla miklar lindir, þar á meðal Brytalækir að vestan og eins jökulkvíslar undan Mýrdalsjökli, uns hún sameinast Kúðafljóti við austurmörk Mýrdalssands. Hólmsá rennur víða í gljúfrum og í ánni eru fjölmargir hólmar og nokkrir fossar. Töluvert helsingjavarp er á svæðinu. Sauðfjárbeit á bökkum.

Forsendur fyrir vali

Staðbundin bleikja að Hólmsárfossi, en áin virðist fisklaus þar fyrir ofan. Fjölbreytt vatnakerfi með lindarlækjum auk jökulvatns.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Ferskvatn
n.a.
Ferskvatn
< 0,01

Ógnir

Virkjunaráform.

Aðgerðir til verndar

Tryggja vernd vistgerða. Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja óskert vatnsrennsli og að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti  100 m fjarlægð frá þeim.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

9,8 km2
Hlutfall land 77%
Hlutfall ferskvatn 23%