Þjórsárver

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og fugla.

Mörk

Afmarkast af Hofsjökli til norðurs, að vestan frá Eiríksnýpu um Fjórðungssand suður að Svartá. Til norðausturs milli Þúfuvers og Kvíslavatns og suður fyrir ármót Þjórsár og Háamýrarkvíslar og þaðan til norðurs að Þjórsárjökli.

Lýsing

Þjórsárver eru víðáttumikil gróðurvin sunnan Hofsjökuls í um 600 metra hæð yfir sjávarmáli. Þau einkennast af gróskumiklum flæðilendum með fjölskrúðugu gróðurfari, m.a. rústamýrum. Ár og lækir, bæði jökulvatn og lindarvatn, kvíslast um svæðið. Útvist er stunduð á svæðinu og enn er þar einhver sauðfjárbeit.

Forsendur fyrir vali

Forgangslandvistgerð er rústamýrvist og er þetta einn af fáum stöðum þar sem hún er til staðar. Svæðið hefur lengst af verið alþjóðlega mikilvægt sem aðalvarpsvæði heiðagæsar í heiminum en fuglum hefur fækkað mikið eftir 1980.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
12,37
18

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Heiðagæs (Anser brachyrhynchus) Varp
1539
2010
1,0

Ógnir

Loftslagsbreytingar, virkjanir, vatnaveitingar og vaxandi ferðamennska.

Aðgerðir til verndar

Þjórsárver voru friðlýst árið 1981 og viðurkennt Ramsarsvæði 1990. Núverandi friðlýsingarskilmálar eru taldir fullnægjandi. Styrkja þarf vernd vistgerða og búsvæða í stjórnunar- og verndaráætlun.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Þjórsárver Friðland
Thjórsárver Ramsarsamningur

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05

Size

384,7 km2
Hlutfall land 87%
Hlutfall ferskvatn 13%