Dýrafjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Mörk

Dýrafjörður ásamt fjörum, frá botni og út fyrir Lambadal.

Lýsing

Fjörðurinn er alldjúpur, umlukinn fjöllum en við innanverðan fjörðinn er nokkurt undirlendi. Við ströndina eru víða grunnsævi þar sem eru leirur og þangfjörur. Fjörubeðurinn er víðast hvar aflíðandi, allgrýttur sandleir. Brimasemi er mjög lítil. Innsti hluti svæðisins hefur verið þveraður. Auðugt fuglalíf, m.a. fjöldi vaðfugla á fartíma og æðarfuglar á fellitíma. Birkiskógur og víða mýrlent ofan fjörunnar. Landbúnaður á jörðum við svæðið, m.a. skógrækt.

Forsendur fyrir vali

Allstórar kræklingaleirur eru í fjarðabotni og kringum brúarsporðinn að norðanverðu, auk klóþangsklungurs sem er víða vestan við brú og á nokkrum spildum innan brúar.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
0,36
Fjara
0,72
7

Ógnir

Innsta hluta fjarðarins hefur verið raskað vegna þverunar og brúargerðar.

Aðgerðir til verndar

Takmarka frekara rask í fjöru en orðið er.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

12,0 km2
Hlutfall sjór 83%
Hlutfall strönd 17%