Hærriöxl

Svæðið er tilnefnt vegna ferskvatnsvistgerðar.

Mörk

Lindasvæði norðan undir Hærriöxl á Dynjandisheiði, sunnan megin við þjóðveg.

Lýsing

Dynjandisheiði liggur í allt að 500 m h.y.s., á milli Arnarfjarðar og Barðastrandar. Heiðin er lítt gróin og melavistir mest einkennandi.

Forsendur fyrir vali

Hér er að finna a.m.k. fjórar lindir sem eru einkennandi fyrir lindir sem finna má utan eldvirka svæðisins.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Ferskvatn
< 0,01

Ógnir

Vegagerð.

Aðgerðir til verndar

Taka þarf tillit til lindasvæðis þegar nýr vegur er lagður um heiðina. Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti 100 m fjarlægð frá þeim.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

0,0 km2
Hlutfall land 100%