Reykjanes

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Svæðið er nesið sjálft, afmarkast við fjöru og nær suður undir Skipavík.

Lýsing

Á Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi er eitt mesta jarðhitasvæði á Vestfjörðum. Ummerki um jarðhita eru að finna bæði í fjöru og inni á nesinu sjálfu. Gróðurfar á Reykjanesi er nokkuð fjölbreytt. Jarðhitinn hefur verið nýttur til húshitunar og upphitunar sundlaugar og á undanförnum árum hefur umferð ferðamanna aukist. Jarðhitasvæðin nyrst á nesinu sem eru í næsta nágrenni við byggingarnar eru nokkuð röskuð.

Forsendur fyrir vali

Jarðvegshitinn og vatn við yfirborð skapa aðstæður fyrir gróskulegan gróður jarðhitagróðurs. Á Reykjanesi einkennist gróðurfarið af mýrahveravist sem finnst á nokkrum blettum á nesinu og þar finnst m.a. háplöntutegundin naðurtunga sem einungis þrífst við jarðhita.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
< 0,01
1
Ferskvatn
n.a.

Ógnir

Helsta ógn er aukin umferð gangandi fólks og nýting jarðhitans.

Aðgerðir til verndar

Takmarka þarf umferð gangandi fólks til að koma í veg fyrir traðk, takmarka ágenga jarðhitanýtingu og stuðla að endurheimt á röskuðum svæðum.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2020-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

3,0 km2
Hlutfall land 52%
Hlutfall sjór 31%
Hlutfall strönd 15%
Hlutfall ferskvatn 1%