Akranes

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Mörk

Fjörur vestast á Skipaskaga við Akranes, frá hafnarmynni suður fyrir Vesturflös, Sölvasker og Suðurflös.

Lýsing

Í fjörunni vestur af Akranesi er talsverð brimasemi vestast á Suður- og Vesturflös, en víðast hvar er mun skýlla vegna aðliggjandi grynninga og flæðiskerja. Fjörubeðurinn er glufóttur og úfinn. Fjörusvæðið er utan við Akraneshöfn með tilheyrandi skipaumferð.

Forsendur fyrir vali

Svæðið er ríkt þangi, fjörupollum og glufóttur fjörubeðurinn fóstrar fjölskrúðugt lífríki. Á svæðinu er einnig klóþangsklungur sem kortleggja þarf betur.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
< 0,07
Sérstök fjörusvæði
0,27
3

Ógnir

Mengun og rask vegna hafnar og tilheyrandi starfsemi.

Aðgerðir til verndar

Takmarka frekari landfyllingar. 

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05

Size

1,0 km2
Hlutfall sjór 66%
Hlutfall strönd 33%