Andakíll

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Mörk

Frá Seleyri yfir ósa Hvítár norður undir Hvítárholt, að Ferjuklöpp við Hvítárbrú og austur fyrir Vatnshamravatn og suður fyrir ósa Andakílsár.

Lýsing

Árósar með víðáttumiklum leirum, flæðiengjar og fjölbreytt mýrlendi til landsins. Skólaþorpið Hvanneyri er um miðbikið og eru þar víðáttumikil ræktarlönd. Einnig er landbúnaður stundaður á nærliggjandi jörðum. Svæðið er vinsælt til útivistar og sérstaklega fuglaskoðunar.

Forsendur fyrir vali

Austanverðir ósar Hvítár og ósar Andakílsár eru alþjóðlega mikilvægt svæði fyrir blesgæsir á fartíma og langmikilvægasti einstaki viðkomustaður þeirra hér á landi. Álftir í fjaðrafelli beggja vegna Kistuhöfða. Mikið af vaðfuglum nýtir svæðið frá vori og fram á haust.

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Álft (Cygnus cygnus) Fellir
530
2016
2,0
Blesgæs (Anser albifrons flavirostris) Far
3500
2012
16,0

Ógnir

Framræsla, breytingar á landnotkun, búfjárbeit, áburðarnotkun og vaxandi uppbygging á Hvanneyri og í nágrenni.

Aðgerðir til verndar

Friðlýst sem búsvæði blesgæsar, fyrst Hvanneyrarjörðin öll árið 2002 en árið 2011 var svæðið stækkað og fékk nafnið Andakíll. Er Ramsarsvæði frá 2013. Í ljósi þess hve blesgæsir nýta mikið af ræktarlandi á Hvanneyri, þarf að gæta vel að breytingum á landnotkun sem gætu haft áhrif á búsvæði gæsanna.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Andakíll Friðun vistkerfa, vistgerða og tegunda
Andakill Protected Habitat Area Ramsarsamningur

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

30,9 km2
Hlutfall land 46%
Hlutfall strönd 49%
Hlutfall ferskvatn 5%