Reykhólar

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Svæðið liggur sunnan við hæðina sem Reykhólabyggð stendur á og nær suður fyrir Langavatn. Afmörkunin miðast við þekkta útbreiðslu jarðhita við yfirborð.

Lýsing

Reykhólar eru þekktir fyrir jarðhita svæðisins og hefur hann m.a. verið nýttur til hitaveitu og þurrkunar á þangi. Svæði liggur í mynni Breiðafjarðar þar sem er að finna mikið og fjölskrúðugt lífríki.

Forsendur fyrir vali

Við Reykhóla einkennist gróðurfar jarðhitasvæðanna af mýrahveravist og þar finnst m.a. háplöntutegundin naðurtunga sem einungis þrífst við jarðhita.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
< 0,01
Ferskvatn
n.a.

Ógnir

Ógnir svæðisins tengjast fyrst og fremst nýtingu jarðhita og traðki vegna gangandi fólks um jarðhitasvæðið.

Aðgerðir til verndar

Takmarka þarf umferð gangandi fólks til að koma í veg fyrir traðk og takmarka ágenga jarðhitanýtingu.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

0,5 km2
Hlutfall land 77%
Hlutfall ferskvatn 23%