Jarðfræðikort

Náttúrufræðistofnun Íslands rannsakar og kortleggur bergrunn landsins og laus jarðlög (jarðgrunn) sem ofan á honum liggja. Jarðfræðikort sem stofnunin gefur út eru ólík að gerð en eiga það sameiginlegt að gefa upplýsingar um myndun og mótun lands, aldur og gerð jarðlaga. Gögnin sem liggja á bak við kortin eru unnin af fjölmörgum jarðfræðingum og oft eru þau unnin í samstarfi við aðrar stofnanir.

Auk jarðfræðikortanna hafa verið birt ýmiss konar sérkort fyrir afmörkuð landsvæði. Þar má nefna kort yfir skriðuföll, landmótunarkort og jarðfræðikort af Surtsey.

Kortasjá

Kortasjáin Jarðfræði Íslands sýnir jarðfræðileg fyrirbæri á Íslandi og þar má finna nokkur þeirra korta sem fjallað er um hér fyrir neðan.

Leiðbeiningar um notkun kortasjár (pdf)

Berggrunnskort

Berggrunnskort í mælikvarða 1:600.000 sýnir stærstu drættina í jarðfræði landsins. Jarðlög eru flokkuð eftir aldri, gerð og samsetningu. Einnig sýnir kortið vel gosbelti landsins og dreifingu gosstöðva frá nútíma. Nútímahraunum er skipt í forsöguleg og söguleg hraun.

Höfundur kortsins er Haukur Jóhannesson. Nýjasta útgáfa er frá árinu 2014.

Opna í kortasjá

Lýsigögn

Niðurhal

Prentað eintak má kaupa hjá Forlaginu.

Höggunarkort

Höggunarkort í mælikvarða 1:600.000 sýnir jarðfræði landsins á nýstárlegan hátt. Jarðlög eru flokkuð eftir aldri en ekki eftir gerð og samsetningu. Á kortinu eru eldstöðvakerfi sýnd, það er megineldstöðvar og sprungu- og gangareinar, bæði virkar og útkulnaðar. Einnig helstu brotakerfi landsins og halli jarðlaga.

Höfundar kortsins eru Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson. Nýjasta útgáfa er frá árinu 2009.

Opna í kortasjá

Lýsigögn

Niðurhal

Prentað eintak má kaupa hjá Forlaginu.

Jarðfræðikort af Austurlandi

Jarðfræðikort af Austurlandi í mælikvarða 1:100.000 nær yfir svæðið frá Hamarsfirði norður að Loðmundarfirði. Berggrunnur er flokkaður eftir gerð og samsetningu. Kortið sýnir fornar megineldstöðvar, túff (gjóskulög), gíga, öskjurima, sprungur, misgengi, strik og halla, framhlaup, steingervinga, lindir og mörk segulskeiðsins C5n (10,9 milljónir ára).

Kortinu fylgir ítarlegt jarðlagasnið og fjögur þemakort sem sýna gliðnun, halla jarðlaga og dreifingu ummyndunarsteinda og hrauntegunda. Á kortið eru merktir jarðfræðilega áhugaverðir staðir á Austurlandi og fylgja lýsingar og myndir af þeim.

Höfundur kortsins er Birgir V. Óskarsson. Kortið var gefið út árið 2019.

Opna í kortasjá

Lýsigögn

Niðurhal

Jarðfræðikort af Vesturgosbelti (NÍ/ÍSOR)

Jarðfræðikort af Vesturgosbelti í mælikvarða 1:100.000 sýnir berggrunn ásamt lausum jarðlögum, gíga, höggun, strik og halla, framhlaup og niðurföll, steingervinga, jökulrákir, jökulgarða, jökulkembur, malarása og fornar strandlínur stöðuvatna. Berggrunnur er flokkaður eftir aldri, gerð og samsetningu. Kortið var unnið í samstarfi Náttúrufræðistofnunar Íslands og Íslenskra orkurannsókna (ÍSOR).

Höfundar kortsins eru Birgir V. Óskarsson, Ögmundur Erlendsson, Robert A. Askew, Árni Hjartarson, Magnús Á. Sigurgeirsson, Skafti Brynjólfsson og Sveinn Jakobsson. Kortið var gefið út árið 2022.

Opna í kortasjá

Lýsigögn

Niðurhal

Jarðfræðikort af Vesturgosbelti (Sveinn P. Jakobsson) 

Jarðfræðikort Sveins P. Jakobssonar jarðfræðings af Vesturgosbelti í mælikvarða 1:100.000var nær fullklárað þegar Sveinn féll frá árið 2016. Útgáfa þess var liður í undirbúningsvinnu fyrir kort Náttúrufræðistofnunar og ÍSOR af svipuðu svæði, sem kom út árið 2022. Jarðfræðikortið nær yfir svæði frá Úlfljótsvatni í suðri að Blöndulóni í norðri. Kort Sveins sýnir berggrunn (mynd til vinstri), gosmyndanir (mynd til hægri), gíga og höggun. Berggrunnur eru flokkaður eftir aldri, gerð og samsetningu. 

Höfundur kortsins er Sveinn P. Jakobsson. Kortið var gefið út árið 2019.

Opna í kortasjá

Bergraðakort 

Bergraðakort í mælikvarða 1:600.000. Kortið sýnir virk gosbelti á Íslandi og landgrunni þess á nútíma og síðjökultima, virk eldstöðvakerfi á nútíma, útbreiðslu gosstöðva og samsetningu gosbergs. Staðsetning megineldstöðva er einnig sýnd. Gerður er greinarmunur á þóleiískum, alkalískum og millibergskerfum. 

Höfundur kortsins er Sveinn P. Jakobsson. Kortið birtist í: Sveinn P. Jakobsson, Kristján Jónasson og Ingvar A. Sigurðsson 2008. The three igneous rock series of Iceland. Jökull 58: 117–138.

Opna í kortasjá

Lýsigögn

Niðurhal

Jarðhitakort

Jarðhitakort í mælikvarða 1:500.000 sýnir staðsetningu jarðhitastaða. Kortið er hluti af skýrslunni Jarðhitakort af Íslandi og gagnasafn um jarðhita sem var unnin í samstarfi við Orkustofnun.

Höfundur kortsins er Helgi Torfason. Kortið var gefið út árið 2003.

Opna í kortasjá

Lýsigögn

Jarðfræðikort af Íslandi

Jarðfræðikort af Íslandi í mælikvarða 1:250.000 á níu kortablöðum. Kortin sýna stærstu drætti í jarðfræði landsins. Berggrunnur er flokkaður eftir aldri, gerð og samsetningu en jarðgrunnur er flokkaður í helstu myndanir frá ísaldarlokum til nútíma. Einnig sýnir kortið dreifingu gosstöðva frá ísöld og nútíma, jarðhita, berghlaup, stefnu jökulráka, strik og halla berglaga og fundarstaði steingervinga.

Frá 1960-1994 var unnið að útgáfu og endurskoðun þessara kortblaða og eru þau orðin sjö talsins. Útgáfa kortblaðanna hefur legið niðri síðustu árin en stefnt er að því að klára þau kortblöð sem eftir eru, þ.e. blað 4, mið-Norðurland og blað 8, mið-Austurland. Nauðsynlegt er að endurskoða eldri kortblöð og koma þeim á rafrænt form.

Lýsigögn