Kortasjár

Kort eru í auknum mæli gefin út rafrænt í kortasjám og eru ekki prentuð.

Náttúrufræðistofnun Íslands heldur úti fimm kortasjám: 

  • Jarðfræði Íslands. Kortasjáin sýnir jarðfræðileg fyrirbæri á Íslandi.
  • Náttúruminjaskrá. Kortasjáin sýnir staðsetningu svæða sem Náttúrufræðistofnun hefur lagt til á B-hluta náttúruminjaskrár 2018. Auk þeirra eru núverandi friðlýst svæði og aðrar náttúruminjar.
  • Selalátur við strendur Íslands. Kortasjáin sýnir útbreiðslu landselslátra og útselslátra. Kortlagning selalátra byggist á talningagögnum frá 1980.
  • Sérstök vernd vistkerfa og jarðminja. Kortasjáin sýnir tiltekin náttúrufyrirbæri sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.
  • Vistgerðakort og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Kortasjáin sýnir útbreiðslu samtals 105 vistgerða á landi, í ferskvatni og fjöru og 121 alþjóðleg mikilvæg fuglasvæði.
  • Vöktun náttúruverndarsvæða. Kortasjáin sýnir náttúruverndarsvæði og önnur svæði sem eru vöktuð vegna náttúruminja og eru undir álagi vegna ágangs ferðamanna.