Sérstök vernd

Náttúrufyrirbæri sem falla undir sérstaka vernd viskerfa og jarðminja samkvæmt 61. grein laga um náttúruvernd nr. 60/2013 eru birt í kortasjá.

Kortasjá

Lýsigögn

Niðurhal

Náttúrufræðistofnun Íslands skal halda skrár yfir náttúrufyrirbæri sem talin eru upp í lögunum, að birkiskógum undanskildum sem eru á höndum Skógræktarinnar. Tilgangur kortasjárinnar er að birta yfirlit yfir þessi náttúrufyrirbæri, sem viðauka við náttúruminjaskrá.

Í kortasjánni eru landupplýsingar um fossa og vötn; votlendi, sjávarfitjar og leirur; jarðhita; og gíga, hraunhella og hraun frá nútíma. Nákvæmni gagna er frá 1:500.000 til 1:25.000.