Umsagnir 2010

Umsagnir 2010

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
08.11.2010 Umsögn um frumvarp til laga um verndar og nýtingaráætlun vegna virkjunar fallvatna og jarðhita  
08.11.2010 Umsögn um frumvarp til laga um raforkulög
08.11.2010 Umsögn um þingsályktunartillögu um stefnumótandi byggðaráætlun 2010-2013
01.10.2010 Umsögn um innflutning á sæbjúga  
18.08.2010 Umsögn vegna rannsóknarleyfis í landi Þeistareykja og Reykjahlíðar í Gjástykki  
16.08.2010 Umsögn um frumvarp til laga um stjórn vatnamála  
10.08.2010 Umsögn um frumvarp til laga um iðnaðarmálagjald  
10.06.2010 Umsögn um þingsályktunartillögu um hvatningarverkefni til eflingar innlendrar framleiðslu  
21.05.2010 Umsögn um frumvarp til umferðarlaga (heildarlög), 553. mál.  
21.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um grunngerð landupplýsinga, 549. mál  
20.05.2010 Umsögn um þingsályktunartillögu um eflingu græna hagkerfisins, 520. mál  
20.05.2010 Umsögn um þingsályktunartillögu um úttekt á virkjunarkostum fyrir álframleiðslu, 91. mál  
20.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku (ees-reglur), 576. mál.
17.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um erfðabreyttar lífverur, 516. mál.
17.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum
17.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, 574. mál
17.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um skipan ferðamála, 575. mál.
17.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um umgengni um nytjastofna sjávar
17.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um skeldýrarækt
17.05.2010 Umsögn um frumvarp til laga um hvali
25.03.2010 Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi
25.03.2010 Þingsályktunartillaga um lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda
25.03.2010 Þingsályktunartillaga um setningu reglna um hámarksmagn transfitusýra
 í matvælum
25.03.2010 Frumvarp til laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum
25.03.2010 Þingsályktunartillaga um sóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi
22.03.2010 Frumvarp til laga um grunngerð landupplýsinga, drög
27.03.2010 Frumvarp til laga, samningar um gagnaver í Reykjanesbæ

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
17.11.2010 Umsögn um innflutning á ánamaðki frá Nýja Sjálandi  
01.11.2010 Umsögn vegna rannsóknarleyfis til Selfossveita bs. vegna virkjunar í neðri hluta Ölfusár  
04.10.2010 Umsögn um rannsóknarleyfi vegna jarðhita við Hágöngur  
08.09.2010 Umsögn um fuglalíf í Dyrhólaey, takmarkanir á umferð
08.09.2010 Umsögn um friðlýsingu á Geysissvæði í Haukadal  
07.09.2010 Umsögn um breytingu á friðlýsingarskilmálum fyrir Kringilsárrana  
03.09.2010 Umsögn um friðlýsingu Teigsskógar  
01.09.2010 Umsögn um rannsóknarleyfi Suðurorku hf. vegna Skaftárvirkjunar  
07.06.2010 Umsögn um undanþágu vegna kanínuveiða  
31.05.2010 Umsögn um Bláfjöll skíðasvæði, deiliskipulag
28.05.2010 Umsögn um leyfi til rannsókna á þórshana  
07.05.2010 Umsögn um fuglalíf í Dyrhólaey, takmarkanir á umferð
05.05.2010 Umsögn Náttúruræðistofnunar Íslands um 2. áfanga Rammaáætlunar