Umsagnir 2019

Umsagnir 2019

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
04.11.2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000, með síðari breytingum (vatnsorkuver, vindbú), 90. mál
28.10.2019 Frumvarp um breytingu á lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001 (frysting olíuleitar), 117. mál
21.10.2019 Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárrækt, 32. mál
11.10.2019 Tillaga til þingsályktunar um ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi, 120. mál
10.10.2019 Fumvarp til laga um breytingu á lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, nr. 130/2011, með síðari breytingum (kæruheimild samtaka), 45. mál
09.10.2019 Tillaga til þingsályktunar um mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi, 44. mál
24.05.2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum, nr. 47/2004, með síðari breytingum (samningar við þjónustuaðila), 802 mál
09.05.2019 Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða, 778. mál
03.05.2019 Frumvarp til laga um samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC), 767. mál
02.05.2019 Frumvarp til laga um vandaða starfshætti í vísindum, 779. mál - svar
24.04.2019 Tillaga til þingsályktunar um ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn), 777. mál
24.04.2019 Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.), 775. mál
24.04.2019 Frá nefndasviði Alþingis - 792. 791. og 782. mál til umsagnar
04.04.2019 Frumvarp til laga um lax- og silgungsveiði, 645. mál
Tilvísun í Sjónarmið Náttúrufræðistofnunar Íslands varðandi breytingar á lögum nr. 64/1994 og Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um seli
29.03.2019 Frumvarp til laga um fiskeldi, 647. mál
13.03.2019 Til samráðs: Breyting á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013
05.03.2019 Sjónarmið Náttúrufræðistofnunar Íslands varðandi breytingar á lögum nr. 64/1994
18.02.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
19.12.2019 Sveitarfélagið Skagafjörður - endurskoðun aðalskipulags - skipulaglýsing
19.12.2019 Heildarendurskoðun aðalskipulags Rangárþings eystra
18.12.2019 Drög að tillögu að matsáætlun vegna Strandavegar um Veiðileysuháls
10.12.2019 Deiliskipulagstillaga í Fornhaga, Rangárþingi eystra
10.12.2019 Norður-Botn: Breyting á Aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps 2006-2018 og breyting á deiliskipulagi
02.12.2019 Tillaga að skipulags- og matslýsingu fyrir skíðasvæði í Bláfjöllum
25.11.2019 Akurey, stjórnunar- og verndaráætlun til kynningar
25.11.2019 Breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps, tillaga að breytingum á áður sendri tillögu
25.11.2019 Deiliskipulag í Búðardal, til umsagnar
25.11.2019 Aðalskipulag Súðavíkurhrepps 2018-2030
25.11.2019 Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Voga 2008-2028 og tillaga að deiliskipulagi vegna nýs vatnsbóls
22.11.2019 Drög að tillögu að matsáætlun fyrir Landmannalaugar
21.11.2019 Undanþága frá friðlýsingarskilmálum vegna kvikmyndunar í Gróttu
15.11.2019 Golfvöllur við Rif, matsskylda
15.11.2019 Tillaga að deiliskipulagi vegna tengivirkis á Hólasandi
14.11.2019 Deiliskipulag fyrir Steinmóðarbæ 4 í Rangárþingi eystra, umsögn
14.11.2019 Deiliskipulag fyrir Laxhof í Rangárþingi eystra, umsögn
14.11.2019 Deiliskipulag fyrir Skiphól í Rangárþingi eystra, umsögn
14.11.2019 Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 vegna Norðurness á Álftanesi, skipulagslýsing
12.11.2019 Drög að breytingu á reglugerð um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð um framkvæmdaleyfi
07.11.2019 Beiðni um mat á verndargildi Gerpissvæðisins
07.11.2019 Vindbú í Garpsdal í Reykhólahreppi
05.11.2019 Úttekt um Vonarskarð
04.11.2019 Breikkun Vesturlandsvegar, matsáætlun
01.11.2019 Vatnsaflsvirkjun í Garpsdal í Reykhólahreppi
31.10.2019 Deiliskipulag fyrir Reykholt í Þjórsárdal, þjóðlenda
30.10.2019 Til samráðs: Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
28.10.2019 Lagning há- og lágspennustrengja frá Kárastöðum á Þingvöllum að Hakinu
28.10.2019 Hátún, Skaftárhreppi - Deiliskipulags- og matslýsing
25.10.2019 Lýsing vegna fyrirhugaðrar deiliskipulagstillögu fyrir Gamla Kaupstaðinn, Snæfellsbæ
22.10.2019 Aðalskipulag Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020 og deiliskipulag – skipulagslýsing vegna ferðaþjónustu í Helgafelli
21.10.2019 Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag fyrir Háhól - Hjarðarnes
15.10.2019 Tillaga að aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagi Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi
10.10.2019 Drög að reglugerð um skeldýrarækt til umsagnar
09.10.2019 Vopnafjarðarlína 1, niðurtekt loftlínu og lagning jarðstrengs
08.10.2019 Hótel í landi Svínhóla í Lóni - tilkynning vegna matsskyldu
08.10.2019 Nýtingarleyfi á jarðhita í Hoffelli
02.10.2019 Endurbygging hlöðu innan verndarsvæðisins Mývatns og Laxár
25.09.2019 Tillaga að friðlýsingu svæðis í Þjórsárdal
25.09.2019 Deiliskipulagslýsing - frístundasvæði Miðal Mosfellsbæ
24.09.2019 Athafnasvæði Björgunar í Álfsnesvík - frummatsskýrsla
23.09.2019 Umsókn Mývatns ehf. um leyfi til viðbyggingar og uppsetningu salernis við Sel hótel
18.09.2019 Einbúavirkjun í Skjálfandafljóti, frummatsskýrsla
16.09.2019 Þórustaðanáma, efnistaka úr Ingólfsfjalli í landi Kjarrs, 2. áfangi - tillaga að matsáætlun
09.09.2019 Tillaga að deiliskipulagi Rangárþingi eystra, Kirkjulækur 3
09.09.2019 Tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra, Dalssel II
27.08.2019 Lýsing á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar
22.08.2019 Breyting á Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018, vegna legu Vestfjarðavegar
21.08.2019 Til samráðs: Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
21.08.2019 Tillögur að breytingu Aðalskipulags Norðurþings 2010-2030 - Vitaslóð/Húsavíkurhöfði og nýju deiliskipulagi við Vitaslóð
21.08.2019 Áform um friðlýsingu Búrfells, Búrfellsgjár og Selgjár í Garðabæ
20.08.2019 Deiliskipulag Stuðlagil - Grund
20.08.2019 Skipulags- og matslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar vegna Hólasandslínu 3
20.08.2019 Jarðböðin við Mývatn - matsskylda - umsögn
16.08.2019 Deiliskipulag íbúðarsvæða í Hvömmum, Búðardal - til umsagnar
15.08.2019 Hótel í landi Grímsstaða, Skútustaðahreppi -  matsskylda
14.08.2019 Narfastaðaland-skipulag
13.08.2019 Aðalskipulagsbreyting í Reykjavík - Íbúðabyggð og blönduð byggð 2010-2030/2040. Verkefnislýsing skipulagsgerðar og umhverfismats
09.08.2019 11 skálasvæði í Hrunamannahreppi
06.08.2019 Lagning á rafstreng um Austurdal í Seyðisfirði
06.08.2019 Stækkun eldisstöðvar Ísþórs í Þorlákshöfn, Ölfuss - matsáætlun
31.07.2019 Ósk um umsagnir: Úlfljótsvatn; Slóðagerð og TTS flekjun, framkvæmdaleyfi 
11.07.2019 Beiðni um umsögn um umsókn Faxaflóahafna um leyfi til efnistöku af hafsbotni í Sundahöfn
10.07.2019 Efnistaka við Glerárós
09.07.2019 Áform um friðlýsingu Dranga í Árneshreppi á Ströndum
05.07.2019 Dílatangi í Borgarnesi - skipulagslýsing
05.07.2019 Borgarvogur í Borgarnesi - skipulagslýsing
04.07.2019 Breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps tillaga á vinnslustigi til umsagnar
04.07.2019 Uppbygging ferðaþjónustu við skíðaskálann í Hveradölum
02.07.2019 Aðalskipulagsbreyting - Skaftafell III og IV
27.06.2019 Takmarkanir á umferð á veg að Sauðleysuvatni
27.06.2019 Umsagnarbeiðni vegna föngunar á yrðlingum
26.06.2019 Breyting á aðalskipulagi Snæfellsbæjar vegna golfvallar og skógræktarsvæðis
25.06.2019 Beiðni um umsögn vegna lagningar göngu- og hjólastígs í Skútustaðahreppi
25.06.2019 Framleiðsluaukning Laxa fiskeldis um 4.000 tonn á nýjum eldissvæðum í Reyðarfirði og Eskifirði, matsáætlun
18.06.2019 Framleiðsla Laxa fiskeldis á 3.800 tonnum af laxi í sjókvíum í Fáskrúðsfirði, matsáætlun
12.06.2019 Snjóflóðavarnir á Seyðisfirði, matsáætlun
12.06.2019 Beiðni um umsögn. Geldingafell, Fjallaskáli, Framafréttur, Deiliskipulag
11.06.2019 Elliðaárstöð aftur í rekstur
05.06.2019 Skipulag, ósk um umsögn - Sólheimar í Dalabyggð (vindorkugarður)
05.06.2019 Ósk um umsögn verkefnislýsing á endurskoðun aðalskipulags Skagastrandar
04.06.2019 Auglýsing á aðalskipulagsbreytingu á deiliskipulagi Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi
04.06.2019 Endurskoðun aðalskipulags Bolungarvíkur
28.05.2019 Fyrirhuguð endurheimt Hítarár, matsskýrsla
27.05.2019 Landmótun og stækkun Jaðarsvallar, frummatsskýrsla
21.05.2019 Beiðni um umsögn um umsókn Kubbs ehf. um leyfi til töku á möl og sandi af hafsbotni í Polli í Skutulsfirði við Ísafjarðardjúp
20.05.2019 Beiðni um umsögn John Dower Productions - umsókn um að mynda refi á Hornströndum
17.05.2019 Efnistaka og lagning Kjalvegar frá Árbúðum að afleggjara til Kerlingafjalla, umsögn
15.05.2019 Þríhnúkagígur - Leyfi til uppsetningar á járnstiga upp á koll Þríhnúkagígs
14.05.2019 Endurbætur á Grafningsvegi efri, seinni áfangi, umsögn
14.05.2019 Matsáætlun fyrir allt að 130 MW vindorkugarð í Garpsdal, Reykhólahreppi
09.05.2019 Tillaga að matsáætlun fyrir 80-130 MW vindorkugarð Hróðnýjarstöðum, Dalasýslu
07.05.2019 Umsókn Orkubús Vestfjarða ohf. um rannsóknarleyfi vegna  áætlana um rúmlega 1 MW Spýtuvirkjunar í Laugardal, Tálknafirði
02.05.2019 Skipulag, ósk um umsögn (Frístundabyggð á Dröngum í Árneshreppi)
30.04.2019 Garðahraun efra. Óskað eftir umsögn. Skipulagslýsing
30.04.2019 Gálgahraun og Garðahraun neðra. Óskað eftir umsögn. Skipulagslýsing
17.04.2019 Allt að 6 MW virkjun í Þverá í Vopnafirði, frummatsskýrsla
10.04.2019 Áform um friðlýsingu jarðarinnar Dranga á Ströndum
09.04.2019 Breytingartillaga vegna ákvæða um Dettifoss vestanverðan í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
06.04.2019 Tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi fyrir Eyja- og Miklaholtshrepp
09.04.2019 Borgarvirki - ósk um umsögn
01.04.2019 Hótel í landi Skerðingsstaða, Grundafjarðarbæ, verkefnalýsing fyrir gerð deiliskipulags
01.04.2019 Breyting á aðalskipulagi vegna vatnsaflsvirkjunar sem Arctic Hydro áformar að reisa í Geitdalsá á Fljótsdalshéraði
27.03.2019 Efnistaka í Súlum og Stapafelli á Reykjanesi, frummatsskýrsla
27.03.2019 Efnistaka í Rauðamel á Reykjanesi, frummatsskýrsla
26.03.2019 Friðlandið í Svarfaðardal, undanþága
25.03.2019 Náttúruvættið Kaldárhraun og Gjárnar, hestagerði/áningarstaður milli Haks og Hraunbotna, undanþága
20.03.2019 Brúnir 1, aðalskipulagsbreyting
19.03.2019 Umsókn Hafnarsjóðs Fjarðarbyggðar um leyfi til tilraunatöku á möl og sandi af hafsbotni í Norðfjarðarflóa
18.03.2019 Verndargildi Fólkvangurinn Hlið á Álftanesi
18.03.2019 Friðlýsing svæðis í Þjórsárdal og Reykjatorfunnar
15.03.2019 Aukin framleiðsla á laxi í Patreksfirði og Tálknafirði, viðbót við frummatsskýrslu, umsögn
14.03.2019 Breikkun Vesturlandsvegar um Kjalarnes - matsskylda - umsögn
05.03.2019 Vikurvinnsla við Búrfell 
04.03.2019 Umsögn Náttúsufræðistofnunar Íslands um hugsanleg kaup ríkisins á jörðinni Stafafell í Lóni
04.03.2019 Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um hugsanleg kaup ríkisins á jörðinni Þverá - Brattland í Skaftárhreppi
04.03.2019 Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um hugsanleg kaup ríkisins á jörðinni Heiði á Síðu í Skaftárhreppi
28.02.2019 Beiðni um mat á verndargildi svæðis í landi Fitja í Skorradal
27.02.2019 Beiðni um umsögn – Kvikmyndataka á ref í Hornstrandarfriðlandinu
27.02.2019 Beiðni um umsögn vegna drónaflugs við Mývatn
25.02.2019 Skyndilokun Fjaðrárgljúfur – Beiðni um umsögn
21.02.2019 Skyndilokun Skógaheiði – Beiðni um umsögn
30.01.2019 Umsókn Arctic Hydro um rannsóknarleyfi vegna áætlana um 6,4 MW virkjun á vatnasvæði Gilsár á Jökuldal í Fljótsdalshéraði
29.01.2019 Beiðni um umsögn um umsókn um leyfi til framkvæmda innan verndarsvæðis Mývatns og Laxár
29.01.2019 Umsókn Hafnarsjóðs Fjarðarbyggðar um leyfi til töku á allt að 520.000 rúmmetrum af efni
23.01.2019 Hreinsistöð fráveitu á Selfossi, matsáætlun 
22.01.2019 Stækkun Keflavíkurflugvallar
16.01.2019 Breyting á Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2014-2030, ósk um umsögn Náttúrufræðistofnunar
10.01.2019 Verndargildi jarðarinnar Hjörleifshöfða í Mýrdal
08.01.2019 Deiliskipulag fyrir brú yfir Fossvog
08.01.2019 Landfylling og höfn fyrir efnisvinnslusvæði Björgunar á Álfsnesi, matsáætlun
07.01.2019 Skipulagslýsing vegna aðalskipulagsbreytingar, Háhóll í Nesjum
07.01.2019 Deiliskipulag, Mjólkurstöðin
04.01.2019 Tillaga að deiluskipulagi vegna Hvalárvirkjunar