Umsagnir 2020

Umsagnir 2020

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
01.12.2020 Tillaga til þingsályktunar um mótun efnahagslega hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi, 107. mál
01.12.2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013 (málsmeðferð o.fl.), 276. mál
13.11.2020 Frumvarp til laga um loftslagsmál (bindandi markmið), 32. mál
11.11.2020 Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um nýtingu þörunga 49. mál.
09.11.2020 Tillaga til þingsályktunar um ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi, 112. mál
20.04.2020 Frumvarp til laga um Orkusjóð, 639. mál
17.03.2020 Tillaga til þingsályktunar um þjóðarátak í landgræðslu, 365. mál
18.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um utanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslands, 59. mál
17.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um viðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaaksturs utan þjóðgarða, 126. mál
05.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um stjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæasastofna á Íslandi, 203. mál
05.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu Íslands um málefni hafsins, 461. mál

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
22.12.2020 Stækkun fiskeldisstöðvar Samherja Fiskeldis við Stað í Grindavík
22.12.2020 Umsókn Björgunar um efnistöku af hafsbotni utan netlaga á Þerneyjarsundi
22.12.2020 Umsókn Björgunar um efnistöku af hafsbotni utan netlaga við Saltvík
22.12.2020 Umsókn Björgunar um efnistöku af hafsbotni utan netlaga við Engey
22.12.2020 Skipulags- og matslýsing - Virkjun í Hverfisfljóti við Hnútu í Skaftárhreppi
22.12.2020 Breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps 2006-2026 vegna veiðihúss í Ytri Hlíð
21.12.2020 10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða
16.12.2020 Lýsing vegna aðalskipulagsbreytingar og tillaga að deiliskipulagi að Króki (L170822) vegna fyrirhugaðrar gufuaflsvirkjunar, 3,9 MW, á Folaldahálsi
15.12.2020 Reykjanesbraut, Krýsuvíkurvegur-Hvassahraun
15.12.2020 Efnistaka vegna endurbóta á Þórisósstíflu í Ásahreppi
10.12.2020 Áform um friðlýsingu Urriðakotshrauns
10.12.2020 Deiliskipulag fyrir Móa í Hvalfjarðarsveit
10.12.2020 Breytingar á deiliskipulagi Voga 1
10.12.2020 Drög að viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir Breiðamerkursand
08.12.2020 Lyklafellslína 1 og Ísallína 1
02.12.2020 Áform um endurskoðun á friðlýsingu Skógafoss og nágrennis
30.11.2020 Áform um friðlýsingu Gerpissvæðisins
30.11.2020 Endurnýjun skeldýraræktarleyfis fyrir krækling í Steingrímsfirði
27.11.2020 Skipulagslýsing fyrir tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Garðabæjar 2016–2036
26.11.2020 Efnistaka í Mýrdalshreppi
26.11.2020 Þverárfjallsvegur í Refasveit og Skagastrandavegur um Laxá - frummatsskýrsla
25.11.2020 Ný brú á Hverfisfljót
24.11.2020 Tilraunalofthreinsistöð á Nesjavöllum
24.11.2020 Friðlýsingarskilmálar Lundeyjar
24.11.2020 Breyting á staðsetningu eldissvæða og útsetningaráætlun Fiskeldis Austfjarða í Fáskrúðsfirði
23.11.2020 Efnistaka í landi Skorholts í Hvalfjarðarsveit
23.11.2020 Tæming Árbæjarlóns
20.11.2020 Laugarvatn þéttbýli, heildarendurskoðun deiliskipulag
19.11.2020 Skógræktaráætlun Lakheiði og Lækjabotna
18.11.2020 Breytingar á starfsleyfi Arnarlax í Patreksfirði og Tálknafirði
18.11.2020 Verslun og þjónusta í Ráðagerði – Lýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Seltjarnarnesbæjar 2015-2033 og á deiliskipulagi Vestursvæðis
18.11.2020 Leikskóli við Suðurströnd – Lýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Seltjarnarnesbæjar 2015-2033 og gerð nýs deiliskipulags fyrir leikskólareit
18.11.2020 Skipulags- og matslýsing vegna endurskoðunar aðalskipulags Þingeyjarsveitar
17.11.2020 Matsáætlun fyrir Fjarðarheiðargöng
17.11.2020 Allt að 2.500 tonna framleiðsla á laxi og laxaseiðum á vegum Laxa fiskeldis Þorlákshöfn
06.11.2020 Framkvæmdir vegna siglingamerkis á Gufuneshöfða
05.11.2020 Flekkudalur, deiliskipulag
05.11.2020 Garðahraun efra - friðlýsing
03.11.2020 Skógrækt í landi Fagraness í Öxnadal
28.10.2020 Aðalskipulagsbreyting í Reykjavík - Nýi Skerjafjörður. Tillaga ásamt umhverfisskýrslu
23.10.2020 Samráð vegna lýsingar á breytingu aðalskipulags Snæfelsbæjar 2015-2031 á Hellnum
23.10.2020 Endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar
22.10.2020 Umsókn um leyfi til framkvæmda innan verndarsvæðisins  Mývatns og Laxár
20.10.2020 Auglýsing um skipulagsmál á Akranesi
19.10.2020 Aðalskipulagsbreytingar á Reykjanesbraut - lýsing
19.10.2020 Endurskoðun á friðlýsingu Flateyjar á Breiðafirði
19.10.2020 Krossland – deiliskipulag í Hvalfjarðarsveit
16.10.2020 Breikkun Reykjanesbrautar - Drög að tillögu að matsáætlun
15.10.2020 Tillaga að deiliskipulagi útivistarsvæðis við Höfða og Ytrivoga, Skútustaðahreppi
14.10.2020 Tillaga að breytingu deiliskipulags fiskeldisstöðvar Rifóss að Lóni í Kelduhverfi
14.10.2020 Allt að 200 MW vindorkugarður á Mosfellsheiði - tillaga að matsáætlun
13.10.2020 Breyting á deiliskipulagi fyrir Melahverfi II og Hlíðarbæ, Hvalfjarðarsveit
13.10.2020 Breyting á Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 og nýs deiliskipulags vegna vatnsaflsvirkjunar í Garpsdal
13.10.2020 Umhverfisskýrsla vegna deiliskipulagsbreytinga við Ásvelli, Hafnarfirði
12.10.2020 Efra-Apavatn, skipting landsvæðis, deiliskipulag
09.10.2020 Móttökusvæði úrgangsefna í Vestmannaeyjum - Kynning á deiliskipulagi
09.10.2020 Vatnsból í sveitarfélaginu Vogum, matsskyldufyrirspurn
09.10.2020 Umsókn Íslenska kalkþörungafélagsins um nýtingarleyfi á kalkþörungaseti í Ísafjarðardjúpi
05.10.2020 Stöng og Gjáin í Þjórsárdal, deiliskipulag
05.10.2020 Skógrækt í landi Ytri-Bægisár II, matsskylda
02.10.2020 Landfylling í Nýja Skerjafirði - matsáætlun
29.09.2020 Aukin framleiðsla í eldisstöð Stofnfisks í Vogavík - frummatsskýrsla
25.09.2020 Deiliskipulaga Jórvíkur 1 á Selfossi í Sveitarfélaginu Árborg
23.09.2020 Endurskoðun Aðalskipulags Borgarbyggðar
22.09.2020 Móttöku-, brennslu- og orkunýtingarstöð úrgangsefna í Vestmannaeyjum
09.09.2020 Deiliskipulag í Selskógi á Fljótsdalshéraði
08.09.2020 Umsókn JGKHO ehf. um rannsóknaleyfi vegna sjávarfallavirkjunar í Gilsfirði
04.09.2020 Vinnslutillaga nýs Aðalskipulags Kópavogs 2019-2031
03.09.2020 Breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps vegna veiðihúss í Ytri Hlíð
28.08.2020 7.000 tonna framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði, Fjarðabyggð - frummatsskýrsla
28.08.2020 Endurskoðun aðalskipulags Mýrdalshrepps, skipulagslýsing
28.08.2020 Breyting á Aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 og nýtt deiliskipulag, Norðurnes Álftanesi, forkynning
26.08.2020 Borgarlína - Ártúnsholt-Hamraborg
25.08.2020 Umsókn Orkuveitu Reykjavíkur um rannsóknaleyfi vegna áforma um öflun neysluvatns í landi Bekansstaða og Hvítaness í norðanverðu Akrafjalli
25.08.2020 Breyting á aðalskipulagi Vesturbyggðar, Seftjörn í Vatnsfirði
21.08.2020 Endurgerð á göngustig frá Hofsstöðum að Laxá
19.08.2020 Lagning ljósleiðara frá Hveravöllum til Skagafjarðar
18.08.2020 Glaðheimar vesturhluti, breytt deiliskipulag
18.08.2020 Umsókn Björgunar ehf. um leyfi til leitar og rannsókna á hafsbotni á fjórum svæðum í Hvalfirði
13.08.2020 Efri-Reykir – Hótelbygging og baðlón
12.08.2020 Deiliskipulag athafna- og iðnaðarsvæðis við Iðjubraut í Búðardal
12.08.2020 Endurnýjun búnaðar og aukin framleiðslugeta, Stjörnuegg hf., að Vallá á Kjalarnesi, Hvalfjarðarsveit - matsáætlun
12.08.2020 Blöndulína 3, matsáætlun
10.08.2020 Vindorkugarðar í Skáldabúðum, aðalskipulagsbreyting
10.08.2020 Skipulags- og matslýsing fyrir Einbúavirkjun
10.08.2020 Breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs
03.07.2020 Efnistaka við Affall í landi Vorsabæjar
02.07.2020 Örlygshafnarvegur. Breyting á Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006‐2018, Skipulags‐ og matslýsing
02.07.2020 Deiliskipulag ferðaþjónustu á Þeistareykjum Þingeyjarsveit – Skipulagslýsing
01.07.2020 Röndin Kópaskeri, fiskeldi
24.06.2020 Breyting á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps og deiliskipulag Þverárvirkjunar, vinnslutillögur
24.06.2020 Nýtingarleyfi á jarðhita á Efri Reykjum í Bláskógabyggð
23.06.2020 Breyting á aðalskipulagi Hafnarfjarðar, Hamranes
23.06.2020 Umsókn um nýtingarleyfi í landi Lóns 1 og 2, Norðurþingi
22.06.2020 Aðalskipulagsbreyting í Reykjavík - Nýi Skerjafjörður, drög að tillögu
22.06.2020 Tillaga að friðlýsingu votlendissvæði Fitjaár, kynning
22.06.2020 Aðalskipulagsbreyting í Reykjavík - Elliðaárvogur, smábátahöfn. Drög að tillögu til kynningar
18.06.2020 Urðunarstaður í Stekkjarvík, Aukin urðun, landmótun og rekstur brennsluofns, frummatsskýrsla
18.06.2020 Aukning á urðun á sorpi í landi Fíflholta, Borgarbyggð - Frummatsskýrsla
15.06.2020 Umsókn Hafnarsjóðs Fjarðarbyggðar um leyfi til leitar og rannsókna vegna efnistöku úr sjó
12.06.2020 Sjókvíaeldi Arnarlax í Ísafjarðardjúpi, framleiðsla á 10.000 tonnum af laxi, frummatsskýrsla
10.06.2020 Verk- og matslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Kópavogsbæjar 2012-2024 og Reykjavíkurborgar 2010-2030 vegna Borgarlínu
10.06.2020 Borgarlína: Ártúnshöfði - Hamraborg
09.06.2020 Breikkun Suðurlandsvegar frá Bæjarhálsi að Hólmsá
09.06.2020 Endurbætur á kísilverinu í Helguvík - frummatsskýrsla í kynningu
08.06.2020 Áform um stækkun þjóðgarðsins Snæfellsjökuls
08.06.2020 Matsáætlun vegna efnistöku í Norðfjarðarflóa
03.06.2020 Varmárósar – Beiðni um mat á verndargildi
03.06.2020 Uppbygging ferðaþjónustu að Heyklifi, Kambsnesi, Fjarðabyggð
27.05.2020 Matsskylda vegna stækkunar Eskifjarðarhafnar
26.05.2020 Rauðhólar – skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags
22.05.2020 Ölfusvegur, Sunnumörk í Hveragerði og brú yfir Varmá - matsskyldufyrirspurn
22.05.2020 Skipulagslýsing vegna áforma um að aðal- og deiliskipulag í Skógarhverfi á Akranesi
22.05.2020 Aðalskipulagsbreytingar og deiliskipulag fyrir Svínhóla í Lóni
22.05.2020 Breytingar á Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 vegna breytinga á skipulagi á Jarlsstöðum
22.05.2020 Strandavegur um Veiðileysuháls í Árneshreppi - matsáætlun
18.05.2020 Umsókn frá Landsneti um leyfi til framkvæmda innan verndarsvæðisins Mývatns og Laxár, Hólasandslína 3
18.05.2020 Skipulags- og matslýsing, breyting á Aðalskipulagi Vesturbyggðar, Örlygshafnarvegur
18.05.2020 Örlyghafnarvegur um Látravík, tilkynning vegna matsskyldu
18.05.2020 Snjóflóðavarnir á Seyðisfirði, Aldan og Bakkahverfi - frummatsskýrsla
18.05.2020 Framkvæmdir á svæði á náttúruminjaskrá - Varmá
15.05.2020 Efnistaka í Mýrdalshreppi
15.05.2020 Kolsýruframleiðsla á Hellisheiði - fyrirspurn um matsskyldu
15.05.2020 8.000 tonna laxeldi og/eða silungseldi Arctic Sea Farm í Ísafjarðardjúpi, frummatsskýrsla
13.05.2020 Esjufjöll - umsókn um ferðir
11.05.2020 Breyting á aðalskipulagi Grindavíkur 2018-2032
07.05.2020 Deiliskipulagstillaga í landi Stóra-Botns í Hvalfjarðarsveit
06.05.2020 Skógrækt í landi Háls í Öxnadal
05.05.2020 Endurskoðun aðalskipulags Ásahrepps 2020-2032
30.04.2020 Umsókn um leyfi til að fanga hrafn
30.04.2020 Tillaga að friðlýsingarskilmálum fyrir fólkvanginn Hlið Garðabæ
29.04.2020 Rannsóknarleyfi Þormóðsstaðaá og Núpá
28.04.2020 Friðlýsing Geysissvæðisins
28.04.2020 Umsókn Björgunar ehf. um leyfi til efnistöku á hafsbotni utan netlaga í Hvalfirði
20.04.2020 Tillaga að matsáætlun, vindmyllur á Grjóthálsi, Borgarbyggð
20.04.2020 Umsögn vegna deiliskipulags á landi Þúfu í Kjósarhreppi
16.04.2020 Deiliskipulagstillaga fyrir Gildubrekkur í Dalabyggð
16.04.2020 Skipulags- og matslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar vegna Hólasandslínu 3
08.04.2020 Breyting á aðalskipulagi Vopnafjarðarhepps, skipulagslýsing til kynningar
06.04.2020 Breikkun Vesturlandsvegar - frummatsskýrsla
03.04.2020 Breyting á deiliskipulagi Hvamms og Hvammsvíkur, Kjósarhreppi
03.04.2020 Sveitarfélagið Skagafjörður - Deiliskipulag íbúðarreitur Freyjugata 25 Sauðárkóki
01.04.2020 Endurskoðun Aðalskipulags Fjarðabyggðar 2007-2027, skipulags- og matslýsing
30.03.2020 Skipulags- og matslýsing vegna endurskoðunar Aðalskipulags Dalabyggðar
26.03.2020 Breyting á aðalskipulagi og deiliskipulagi – Norður-Botn
25.03.2020 Breyting á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar – Móar
23.03.2020 Framleiðsla vetnis og metans við Hellisheiðarvirkjun, matsáæltun
19.03.2020 Stjórnunar- og verndaráætlun - Jörundur 2020-2029
17.03.2020 Umsókn Björgunar ehf. um leyfi til efnistöku í Engeyjarnámu í Kollafirði
17.03.2020 Breyting aðalskipulags og nýtt deiliskipulag - golfvöllur sunnan Rifs, Snæfellsbæ
16.03.2020 Deiliskipulag við Reynivelli – hótel
16.03.2020 Skógrækt í landi Hallfriðarstaða, Hörgárdal
11.03.2020 Umsókn Íslenska kalkþörungafélagsins ehf. um leyfi til tilraunatöku úr Kalkþörungaseti í Ísafjarðardjúpi
11.03.2020 Tillaga að friðlýsingu Goðafoss
26.02.2020 5.000 tonna fiskeldi Landeldis ehf. í Þorlákshöfn, frummatsskýrsla
26.02.2020 Breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps auglýsing
25.02.2020 Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi við Ástjörn og breyting á deiliskipulagi Ásvalla - Haukasvæði
25.02.2020 Tillaga að breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag fyrir Leiðarenda
21.02.2020 Deiliskipulagstillag fyrir Kringlu 4 L227914, frístundabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi
21.02.2020 Skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags fyrir Nesvík á Kjalarnesi
20.02.2020 Breytingar á aðal- og deiliskipulagi vegna búsetukjarna við Kirkjubraut 20
20.02.2020 Stóri Botn - Furugerði Hvalfjarðarsveit
20.02.2020 Skipulags og matslýsing vegna Hvalárvirkjunar, Árneshreppi
19.02.2020 Hreinsistöð fráveitu á Selfossi, frummatsskýrsla
17.02.2020 Skógræktaráform í landi Fremri-Hvestu, Arnarfirði
17.02.2020 Tillaga að matsáætlun fyrir vindorkugarð að Sólheimum, Dalabyggð
11.02.2020 Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur (63), frummatsskýrsla
05.02.2020 Deiliskipulag fyrir lóðir úr landi Jarlsstaða, Stóru-Völlum í Landsveit, Rangárþingi ytra
05.02.2020 Tillögur að breytingu aðalskipulags Norðurþings 2010 og nýtt deiliskipulag vegna fiskeldis á Röndinni á Kópaskeri
04.02.2020 Umsókn um leyfi til músaveiða
04.02.2020 Viðhaldsdýpkun í Landeyjahöfn og efnislosun - frummatsskýrsla
04.02.2020 Sauðárkrókshöfn - skipulagslýsing fyrir deiliskipulag 2020
03.02.2020 Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði
03.02.2020 Deiliskipulagstillaga Hafnarnes
03.02.2020 Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag - þétting byggðar í Innbæ á Höfn
30.01.2020 Endurskoðun aðalskipulags Skaftárhrepps 2020-2032
24.01.2020 Bragðavellir - Snædalsfoss - deiliskipulag
22.01.2020 Skeldýrarækt í Skötufirði
22.01.2020 Landfylling og brú yfir Fossvog
20.01.2020 Fuglaskoðunarskýli við Skoruvíkurbjarg á Langanesi
20.01.2020 Stækkun fiskeldis Stofnfisks við Vogavík, Sveitarfélaginu Vogum
14.01.2020 Efri-Reykir í Bláskógabyggð, hótel og baðlón
13.01.2020 Jarðhitanýting á Hjalteyri
08.01.2020 Áform um friðlýsingu votlendissvæðis Fitjaár í Skorradal
03.01.2020 Tillaga á breytingu aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020
03.01.2020 Deiliskipulagslýsing og auglýsing vegna breytingar á vindorku við Lagarfoss