Sérstök vernd

Náttúrufyrirbæri sem falla undir sérstaka vernd viskerfa og jarðminja samkvæmt 61. grein laga um náttúruvernd nr. 60/2013 eru birt í kortasjá.

Náttúrufyrirbæri sem falla undir sérstaka vernd viskerfa og jarðminja

Kortasjá

Náttúrufræðistofnun Íslands skal halda skrár yfir náttúrufyrirbæri sem talin eru upp í lögunum, að birkiskógum undanskildum sem eru á höndum Skógræktarinnar. Tilgangur kortasjárinnar er að birta yfirlit yfir þessi náttúrufyrirbæri, sem viðauka við náttúruminjaskrá.

Í kortasjánni eru landupplýsingar um fossa og vötn; votlendi, sjávarfitjar og leirur; jarðhita; og gíga og hraun á nútíma. Nákvæmni gagna er frá 1:500.000 til 1:25.000.

Upplýsingar um hella og birkiskóga verða birtar í næstu útgáfu kortasjárinnar og niðurhalsgögn verða þá einnig gerð aðgengileg í landupplýsingagátt.

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |