Válistar

Válistar eru skrár yfir lífverutegundir sem eiga undir högg að sækja eða eru taldar vera í útrýmingarhættu í tilteknu landi eða svæði. Við gerð válista er stuðst við viðmið Alþjóðanáttúruverndarsambandsins, IUCN, en það gerir kröfur um nokkuð nákvæma vitneskju um útbreiðslu tegunda, fjölda einstaklinga og stofnstærðarbreytingar.

Í válistum er verndarstaða tegunda skráð í nokkra mismunandi hættuflokka eftir því hve alvarleg ógnin er sem þær standa frammi fyrir. Jafnvel algengar tegundir geta lent á válista ef þeim fækkar mikið á skömmum tíma.

Á alþjóðavettvangi ganga válistar undir nafninu „rauðir listar“ (Red Lists). Þeir eru mikilvæg forsenda náttúruverndar og hafa flestar þjóðir sem Íslendingar bera sig saman við útbúið slíka lista fyrir algengustu hópa lífvera.

Alþjóðanáttúruverndarsambandið viðheldur válistum yfir plöntur og dýr sem eiga undir högg að sækja eða eru í útrýmingarhættu á heimsvísu. Árið 2015 eru rúmlega 23.000 tegundir lífvera skráðar á heimsválista IUCN.

Náttúrufræðistofnun Íslands tekur saman válista yfir lífríki landsins. Þar sem þekking á ólíkum tegundum er mislangt á veg komin er listinn birtur í áföngum. Válisti plantna var gefinn út árið 1996. Í honum er fjallað um blómplöntur og byrkninga, fléttur, mosa og ýmsa botnþörunga. Válistaflokkun æðplantna var síðast endurskoðuð árið 2008. Válisti fugla kom út árið 2000.

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |