Ný og endurskoðuð landupplýsingagögn gerð aðgengileg

11.04.2019
Lýsigagnagátt Landmælinga Íslands, sérstök vernd

Skjáskot af kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands, Sérstök vernd náttúrufyrirbæra.

Á Náttúrufræðistofnun Íslands hefur verið gengið frá tveimur gagnasettum landupplýsinga til niðurhals. Annars vegar er um að ræða landupplýsingar fyrir endurskoðaða útgáfu landvistgerða og hins vegar fyrir náttúrufyrirbæri sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd. Gögnin ná yfir allt landið.

Fyrr á árinu voru gögnin birt í kortasjám stofnunarinnar, Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi og Sérstök vernd náttúrufyrirbæra en nú eru landupplýsingagögn aðgengileg í lýsigagnagátt og gátt til niðurhals.

Landvistgerðir á vistgerðarkortinu byggja að mestu leyti á fjarkönnun og eru gögnin á TIFF-formi (rastaformi). Landupplýsingagögn fyrir sérstaka vernd eru unnin í ArcMap og eru þau á geodatabase- og þekjuformi (gdb og shp). Frekari upplýsingar um innihald, gerð og nákvæmni gagna má finna í lýsigögnum fyrir landvistgerðir og sérstaka vernd.

Gögnin eru gjaldfrjáls en við niðurhal þarf að samþykkja skilmála ríkisstofnana sem gilda um afnot rafrænna gjaldfrjálsra gagna.

Margir hafa beðið eftir þessum landupplýsingagögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands enda eru þau afar mikilvæg í tengslum við margs konar skipulagsvinnu og áætlanagerð. Þá eru gögnin ekki síður mikilvæg fyrir náttúruvernd, fræðslu og upplýsingar um náttúru Íslands. Vonast stofnunin til þess að sem flestir hafi gagn og ánægju af þessum landupplýsingum. Notendur eru hvattir til að senda ábendingar og athugasemdir á lysigogn@ni.is og aðstoða þannig við að gera gögnin enn betri.

Kortasjá vistgerða

Skjáskot af kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands, Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi.

Kortasjá fyrir sérstaka vernd

Skjáskot úr lýsigagnagátt Landmælinga Íslands, sérstök vernd.