Eldey

SF-V 2

Hnit – Coordinates: N63,74112, V22,95889
Sveitarfélag – Municipality: Reykjanesbær
IBA-viðmið – Category: A4ii, A4iii, B1ii
Stærð – Area: 380 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Eldey er 77 metra há þverhnípt klettaeyja suðvestur af Reykjanesi. Hún hefur lengst af verið mesta súlubyggð landsins og þar verpa nú um 15 þúsund súlupör sem samsvarar um 40% íslenska stofnsins. Einnig verpur þar nokkuð af langvíu.

Eldey var friðuð árið 1940 og var þá fyrsta friðland fugla hér á landi. Hún var síðar friðlýst skv. náttúru­verndarlögum og tekur friðlýsingin til eyjarinnar (2 ha), auk þess sem óheimilt er að hleypa af skoti nær eynni en 2 km. Eldey er á IBA-skrá.

Helstu varpfuglar í Eldey – Key bird species breeding in Eldey*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Súla Morus bassanus Varp–Breeding 14.810 2013-2014 39,8 A4ii, B1ii
Alls–Total     14.810     A4iii
*byggt á Arnþór Garðarsson 2019. Íslenskar súlubyggðir 2013–2014. Bliki 33: 69–71.

English summary

Eldey rock, SW-Iceland, is an internationally important breeding site for Morus bassanus (14,810 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer