Norðfjarðarnípa

SF-A 4

Hnit – Coordinates: N65,17521, V13,62648
Sveitarfélag – Municipality: Fjarðabyggð
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 563 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Norðfjarðarnípa er yst við norðanverðan Norðfjörð, um 900 m y.s. og nær samfellt klettabelti. Þar er fýlabyggð (9.910 pör) og einnig lítilsháttar ritu- og álkuvarp. Svæðið telst vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör).

Svæðið er hluti af fólkvangi sem var friðlýstur 1972.

Helstu varpfuglar í Norðfjarðarnípu – Key bird species breeding in Norðfjarðarnípa

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll1 Fulmarus glacialis Varp–Breeding 9.910 2014 0,8  
Rita2 Rissa tridactyla Varp–Breeding 220 2008 <0.1  
Álka3 Alca torda Varp–Breeding 20 2007 <0.1  
Alls–Total     10.150     A4iii
¹Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14..
²Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2013. Framvinda íslenskra ritubyggða. Bliki 32: 1–10
³Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2019. Svartfugl í íslenskum fuglabjörgum 2006–2008. Bliki 33: 35–46.

English summary

Norðfjarðarnípa headland, E-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10.000 pairs). The main species breeding is Fulmarus glacialis (9,910 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer