Bóluþangsklungur

Lýsing

Bóluþang er ríkjandi á steinum og öðru föstu undirlagi, en inn á milli og umhverfis eru allstórir setflákar. Algengast er laust grjót (hnullungar, steinvölur) sem öldurótið nær að hreyfa við og sandur á milli. Hlutfall milli grjóts og sets getur verið breytilegt en skiptist oft til helminga. Brimasemi er yfirleitt fremur lítil en getur þó verið nokkur þar sem bóluþang er tiltölulega brimþolið. Selta er alla jafna há en getur verið mismunandi þar sem bóluþang þolir ferskvatn ágætlega. Lífríki einkennist af bóluþangsfjörum, setfjörum, leirum eða blöndu þeirra.

Fjörubeður

Hnullungar, steinvölur, möl, sandur, leir.

Fuglar

Töluvert af fuglum í ætisleit, einkum æðarfugl, sendlingur, stelkur og tjaldur.

Líkar vistgerðir

Bóluþangsfjörur, grýttur sandleir, leirur og setfjörur.

Útbreiðsla

Ekki mikil en aðallega á Vestur- og Norðvesturlandi.

Verndargildi

Hátt.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Klapparþang Fucus spiralis Doppur Littorina spp.
Bóluþang Fucus vesiculosus Sandmaðkur Arenicola marina
Skúfþang Fucus distichus Sandskel Mya arenaria
Kólgugrös Devaleraea ramentacea Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
Sjóarkræða Mastocarpus stellatus Kræklingur Mytilus edulis
Söl Palmaria palmata Nákuðungur Nucella lapillus
Steinskúfur Cladophora rupestris Ánar Oligochaeta
Grænþörungsættkvísl Ulva spp. Marflær Amphipoda
    Mottumaðkur Fabricia stellaris
    Burstaormar Polychaeta