Eyðihraunavist

L6.1 Eyðihraunavist

Eunis-flokkun: H6.241 Barren Icelandic lava fields.

Lýsing

Lítt gróin, gropin hraun, frá nútíma. Hraunin eru yfirleitt hallalítil helluhraun eða apalhraun, sums staðar sand- og vikurorpin. Stöðugleiki er misjafn og ræðst af sandi og vikri á yfirborði. Gróðurþekja er breytileg en að jafnaði mjög lítil. Gróður er lágvaxinn frumherjagróður þar sem æðplöntur, mosar og fléttur hafa áþekka þekju.

Plöntur

Vistgerðin er fremur fátæk af tegundum æðplantna og mosa en frekar rík af fléttutegundum. Af æðplöntum finnst mest af blóðbergi (Thymus praecox ssp. arcticus), lambagrasi (Silene acaulis) og geldingahnappi (Armeria maritima). Algengastir mosa eru holtasóti (Andreaea rupestris), hraungambri (Racomitrium lanuginosum) og snúinskeggi (Grimmia funalis) en algengustu fléttur eru hraunbreyskja (Stereocaulon vesuvianum), grásnuðra (Lecidea lapicida), fölvakarta (Porpidia melinodes) og landfræðiflikra (Rhizocarpon geographicum).

Jarðvegur

Er mjög grunnur, klapparjörð eða sandjörð með mjög lágt kolefnisinnihald og frekar hátt sýrustig.

Fuglar

Strjált og fábreytt fuglalíf, heiðlóa (Pluvialis apri­caria), spói (Numenius phaeopus), steindepill (Oenanthe oenanthe) og snjótittlingur (Plectro­phenax nivalis) algengust.

Líkar vistgerðir

Eyðimelavist, grasmelavist og fléttuhraunavist.

Útbreiðsla

Finnst á ungum, lítt grónum hraunum og eldri hraunum þar sem gróðurframvinda er hæg vegna sandfoks.

Verndargildi

Lágt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.