Orravatnsrústir

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og ferskvatnsvistgerða.

Mörk

Votlendissvæði á Hofsafrétti í Skagafirði, liggur í lægð frá Orravatni í suðri norður fyrir Reyðarvatn, vestan Austari-Jökulsár.

Lýsing

Orravatnsrústir liggja í liðlega 700 m h.y.s. norðaustan Hofsjökuls, í votlendri dæld sem er umgirt lítt grónum hálendismelum og hæðum. Í votlendinu eru óvenju stórar, allvel grónar pallarústir sem rísa um hálfan metra upp úr tjarnarríkum flóum, lækir liðast um svæðið og víða má finna rústatjarnir. Mólendisgróður er ofan á rústum en mýrlendisgróður í lægðum, fjölbreytni er því mikil. Sumarbeit sauðfjár og einnig hrossabeit til skamms tíma.

Forsendur fyrir vali

Rústamýrar með mikilli fjölbreytni hálendistjarna, lífrík votlendisvin á öræfum.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
3,75
6
Ferskvatn
0,59
3

Ógnir

Virkjanir, vatnsmiðlun, hlýnandi loftslag og minniháttar hrossabeit. 

Aðgerðir til verndar

Vatnsbúskap svæðisins verði ekki breytt með miðlun vegna virkjana og beitarstýring. Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti 100 m fjarlægð frá þeim.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

28,9 km2
Hlutfall land 92%
Hlutfall ferskvatn 8%