Eystra-Gíslholtsvatn

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Mýrlendi norður af Eystra-Gíslholtsvatni sem liggur austan og norðan undir Gíslholtsfjalli allt norður til Kaldárholtslækjar sem fellur þar til Þjórsár. Vesturmörk eru með brekkurótum fjallsins en austurmörk fylgja Langalæk við austurjaðar mýrarinnar

Lýsing

Lítt snortin hallamýri sem ekki hefur verið ræst fram. Á landsvæði þar sem mjög lítið er eftir af slíku landi óröskuðu. Landbúnaður á jörðum í nágrenninu og sumarhúsabyggð er austan við svæðið sunnanvert.

Forsendur fyrir vali

Óraskað mýrlendi sem fyrrum var mun útbreiddara í héraðinu. Forgangsvistgerðir eru starungsmýravist og runnamýravist á láglendi.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
0,25
Land
0,41

Ógnir

Framræsla, hrossabeit, sumarhúsabyggð og önnur mannvirki. 

Aðgerðir til verndar

Takmarkanir við frekari framræslu og framkvæmdum á svæðinu, stilla beit í hóf.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

1,4 km2
Hlutfall land 100%