Höfðaflatir

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Mýrlendi vestan undir Vörðufelli á Skeiðum, hallar niður til Hvítár. Suðurmörk eru við bæina á Fjalli en norðurmörk við Iðu norðanundir fjallinu.

Lýsing

Hallamýri með dýjavætlum og lækjum vestan undir Vörðufelli sem hlíft hefur verið við framræslu og er því lítt röskuð. Frjósamt og gróskulegt land með ríkulegu fuglalífi. Landbúnaður er á jörðum í nágrenninu og sumarhúsabyggðir. Handan Hvítár norðan svæðisins er Skálholtstunga sem einnig er mýrlend og lítt snortin.

Forsendur fyrir vali

Lítt snortið votlendi með gróskumiklum gróðri og ríkulegu fuglalífi. Leifar af votlendi sem að mestu hefur verið ræst fram á svæðinu. Forgangsvistgerðir eru starungsmýrarvist og runnamýravist á láglendi.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
0,39
Land
0,59

Ógnir

Framræsla, sumarhúsabyggð og búfjárbeit.

Aðgerðir til verndar

Svæðinu verði áfram hlíft við framræslu, mannvirki ekki byggð og beit verði stillt í hóf.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Höfðaflatir Aðrar náttúruminjar

Fleiri myndir

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05

Size

2,4 km2
Hlutfall land 98%
Hlutfall ferskvatn 2%