Lambhagavatn

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Lambhagavatn og mýrlendi austur og vestur af vatninu og til suðurs niður að Eystri-Rangá, Rangárþingi ytra.

Lýsing

Frjósamt flatlendisvatn með ríkulegu fuglalífi og sem er mikilvægur viðkomustaður farfugla á svæði þar sem lítið er um vötn og tjarnir. Nokkuð heillegt, framræst mýrlendi við vatnið og niður til Eystri-Rangár. Landbúnaður er á jörðum og beit á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Heillegar mýrar þar sem m.a. er að finna starungsmýravist og runnamýravist láglendis. Tengist votlendissvæðum austan við ána sem nefnt er  Eystri-Rangá

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
< 0,01
Land
0,10

Ógnir

Framræsla, hrossabeit, ræktun og skotveiði.

Aðgerðir til verndar

Frekari framræsla fari ekki fram, endurheimta votlendi ef landnýting leyfir, stilla beit hrossa og nautgripa í hóf.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

0,8 km2
Hlutfall land 82%
Hlutfall ferskvatn 18%