Sauðholtsnes

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Víðáttumikið votlendissvæði austur af Þjórsá í Ásahreppi, að Steinslæk, norðurmörk sunnan ræktarlands jarða uppi í holtunum þar norður af, suðurmörk við útfall Steinslækjar í Þjórsá.

Lýsing

Framræst mýrlendi, fremur heillegt með mýragróðri, ríkulegt fuglalíf. Sandeyrar við Þjórsá. Landbúnaður er á jörðum í nágrenninu. Einhver búfjárbeit er á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Stórt heillegt mýrlendi á svæði þar sem mýrum hefur mjög verið raskað með framræslu og teknar til ræktunar. Forgangsvistgerðir á svæðinu eru starungsmýravist og runnamýravist á láglendi

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
1,37
Land
2,50

Ógnir

Framræsla og búfjárbeit.

Aðgerðir til verndar

Frekari framræsla verði ekki á svæðinu, endurheimt votlendis þar sem landnýting leyfir og stilla hrossabeit í hóf.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05

Size

17,7 km2
Hlutfall land 99%
Hlutfall ferskvatn 1%