Sogið-Þingvallavatn

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Mörk

Þingvallavatn og Sog að ármótum þess við Hvítá í suðri, ásamt 100 m verndarjaðri meðfram bökkum.

Lýsing

Þingvallavatn er stærsta stöðuvatn á Íslandi og er grunnvatn megnið af innstreyminu þangað vatns grunnvatn en stærsta áin sem rennur í vatnið það er Öxará.  Sogið er mesta lindá landsins og á upptök sín í  Þingvallavatni og sameinast Hvítá við austanvert Ingólfsfjall. Í vatninu er gróskumikið og sérstætt lífríki og má þar helst nefna fjögur bleikjuafbrigði sem hafa þróast og aðlagast mismunandi búsvæðum og fæðu. Þá hafa fundist í lindum við vatnið tvær tegundir marflóa sem þekkjast ekki utan Íslands. Urriði er einnig í vatninu og lax í Soginu. Birkiskógur og misvel gróin hraun eru einkennandi fyrir næsta nágrenni. Frístundabyggð, ásamt tilheyrandi útivist og mikil önnur ferðamennska. Búfjárbeit er á svæðinu og stang- og netaveiði.

Forsendur fyrir vali

Alþjóðlega mikilvægt svæði fyrir himbrima (varp og viðkomustaður á haustin). Einnig húsönd og gulönd á vetrum.

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Himbrimi (Gavia immer) Varp
10
2016
2,0
Húsönd (Bucephala islandica) Vetur
75
2005–2014
4,0
Gulönd (Mergus merganser) Vetur
22
2005–2014
2,0

Ógnir

Mikil og vaxandi frístundabyggð, víða of nærri ár- og vatnsbökkum og lífræn mengun sem henni fylgir. Virkjun Sogsins og breytingar á vatnsborði Þingvallavatns, auk frárennslis frá Nesjavallavirkjun. Ágengar tegundir, lax- og silungsveiðar, ferðamennska, vegagerð og umferð á vegum.

Aðgerðir til verndar

Hluti svæðisins er innan Þingvallaþjóðgarðs. Setja skorður við byggingum innan verndarjaðars og draga úr lífrænni mengun. Setja skorður við umferð farartækja á og við vatnið og beina veiðimönnum frá viðkvæmum fuglasvæðum.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Þingvellir National Park Heimsminjaskrá
Þjóðgarðurinn Þingvöllum Þjóðgarður

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

97,6 km2
Hlutfall land 7%
Hlutfall ferskvatn 93%