Hofsvík

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Mörk

Fjara í Hofsvík, frá Grundarhverfi suður undir Þaravík.

Lýsing

Efst í fjörunni er grófur sandur og möl, en neðar skiptast á klappir, leir og mór. Brimasemi er að jafnaði nokkur. Varnargarður er við fjörukambinn um miðbik svæðisins og vegur þar upp af. Mikið fuglalíf er á svæðinu árið um kring. Byggðakjarni Grundahverfis er nyrst við svæðið en sunnar er nokkur landbúnaður. Útivist er talsvert stunduð á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Fjaran er sérstæð einkum vegna fjörumós en einnig vegna klóþangsfjöru og klóþangsklungurs.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
0,20
59
Fjara
< 0,01
Fjara
< 0,04

Ógnir

Uppfyllingar og rask vegna framkvæmda, mengun í yfirborðsvatni.

Aðgerðir til verndar

Takmörkun á frekari uppfyllingum og öðru raski í fjörunni.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

0,7 km2
Hlutfall land 1%
Hlutfall sjór 51%
Hlutfall strönd 49%