Plöntur

Válisti æðplantna 2018 er nýjasta mat Náttúrufræðistofnunar Íslands á æðplöntum samkvæmt viðmiðum alþjóðanáttúruverndarsambandsins, IUCN. Alls eru 56 tegundir á válista og 29 til viðbótar sem voru metnar en falla ekki undir skilyrði válistaflokkunar IUCN.

Fyrsti Válisti plantna var gefinn út árið 1996, Válisti 1: plöntur (pdf, 14,9 MB). Í honum eru birtir listar yfir blómplöntur og byrkninga, fléttur, mosa og þörunga, alls 235 tegundir. Einnig er birt skrá yfir friðlýstar plöntutegundir á Íslandi. Aðeins hefur válisti blómplantna og byrkninga (æðplantna) síðan verið endurskoðaður.

Nánari umfjöllun um Válista og friðun plantna.