Skúfþangsfjörur

F1.33 Skúfþangsfjörur

EUNIS-flokkun: Nýr flokkur, tillaga. A1.25 Fucus distichus on moderate/high energy littoral rock.

Lýsing

Þangfjörur þar sem skúfþang er áberandi og þekur meira en þriðjunginn af fjörubeðinum. Klóþang og bóluþang vantar að mestu eða öllu leyti og skúfþangið myndar því oft hlutfallslega breiðara belti en ríkjandi þangtegundir í öðrum vistgerðum. Skúfþangsfjörur eru þar sem brims gætir talsvert eða mikið, einkum ef það nær að hreyfa undirlagið. Tegundaauðgi dýra og þörunga er minni en í öðrum þangfjörum og tegundir í skúfþangsfjöru þola töluvert brim, eins og hrúðurkarl og kræklingur. Brimúðabeltið ofan við þangið, þar sem fjörusvertan ríkir, er oft sérlega víðáttumikið. Þar má oft finna fjörupolla langt ofan flæðarmáls með hafrænum þörunga- og dýrategundum.

Fjörubeður

Klappir, stórgrýti, hnullungar, steinvölur.

Fuglar

Nokkuð af fuglum leitar ætis, aðallega sendlingur.

Líkar vistgerðir

Brimasamar hnullungafjörur, hrúðurkarlafjörur, bóluþangsfjörur og sagþangsfjörur.

Útbreiðsla

Allt í kringum landið, einkum á norður- og austurströndinni.

Verndargildi

Miðlungs.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Klapparþang Fucus spiralis Doppur Littorina spp.
Bóluþang Fucus vesiculosus Baugasnotra Onoba aculeus
Skúfþang Fucus distichus Mærudoppa Skeneopsis planorbis
Fjörugrös Chondrus crispus Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
Söl Palmaria palmata Kræklingur Mytilus edulis
Steinskúfur Cladophora rupestris Mæruskel Turtonia minuta
Hrossaþari Laminaria digitata Fjöruflær Gammarus spp.
    Þanglýs Idotea spp.
    Fjörulýs Jaera spp.