Kalmanstjörn-Garðskagi

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða og fugla.

Mörk

Fjara og grunnsævi frá Stekkjarvík sunnan Kalmanar norður fyrir Garðskaga og að Garðshöfn, ásamt Ósum austan Hafna.

Lýsing

Syðst eru brimasamar klettafjörur og ná þær að þorpinu í Höfnum. Þá taka Ósar við sem eru grunnur vogur og flokkast sem háseltulón. Fjaran þar er víða allgrýtt, sand og leirborin með með lítilli brimasemi. Fyrir norðan taka síðan aftur við brimasamar klettafjörur en frá Stafnesi og norður úr þangfjörur með leirublettum. Þrír þéttbýliskjarnar með tilheyrandi starfsemi liggja að svæðinu. Dregið hefur úr hefðbundnum landbúnaði, nú er lítils háttar fjörubeit og sums staðar veruleg æðardúntekja. Vinsælt útvistarsvæði.

Forsendur fyrir vali

Við Ósa eru allstórar sandmaðksleirur, klóþangsfjörur og klóþangsklungur, auk margbreytilegra fjörugerða og auðugs lífríkis. Fjölbreytt fuglalíf árið um kring. Á fartíma á vorin eru stórir hópar vaðfugla í fjörum og hefur sanderla náð alþjóðlegum verndarviðmiðum, en henni hefur fækkað á þessum slóðum  á síðari árum. Svæðið er einnig alþjóðlega mikilvægt fyrir æðarvarp og straumendur og sendlinga á vetrum.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
4,76
7
Fjara
0,10
Fjara
0,75

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Æður (Somateria mollissima) Varp
3000
1999
1,0
Straumönd (Histrionicus histrionicus) Vetur
153
1999
1,0
Sanderla (Calidris alba) Far
1300
1989
1,0
Sendlingur (Calidris maritima) Vetur
612
2005–2008
1,0

Ógnir

Skerðing fjöru, einkum á hafnarsvæði við Sandgerði og ófullnægjandi hreinsun skólps. Vaxandi umferð ferðafólks og uppbygging. Vegaframkvæmdir sem skerða tjarnir svæðisins. 

Aðgerðir til verndar

Tryggja að fjörusvæði og önnur búsvæði fugla verði ekki skert frekar. Stýra umferð ferðafólks um svæðið, sérstaklega á tímum þegar farfuglar safnast í fjörurnar.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

12,9 km2
Hlutfall land 8%
Hlutfall sjór 27%
Hlutfall strönd 65%