Selvogur

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Mörk

Selvogur er austarlega á sunnanverðum Reykjanesskaga og  nær svæðið yfir fjörur og grunnsævi, frá Selvogsvita í austri og vestur að Herdísarvíkurhrauni á móts við Hvíthól. Einnig tjarnir vestur af Herdísarvík.

Lýsing

Næst fjörunni eru víða skerjadrög; fjörubeðurinn er að mestu hraunklappir, sem eru ríkar af fjörupollum, glufum og skorningum, en á köflum er möl og sandur Strandvötn eru við Herdísarvík. Brimasemi er talsverð vestast næst Nesi, en nokkur nær Herdísarvík. Útivist er stunduð á svæðinu og lítilsháttar fjörubeit.

Forsendur fyrir vali

Klóþangsfjörur, fjörupollar, lítilsháttar fjörumór, kræklinga- og sölvaóseyra, auk margvíslegra annarra fjörugerða; grófgerður og úfinn fjörubeðurinn er ríkur skjólsælum glufum, skorningum og fjörupollum sem fóstra auðugt lífríki.

Fjölbreytt fuglalíf, m.a. á fartíma, og nær fjöldi rauðbrystinga sem nýtir svæðið þá alþjóðlegum verndarviðmiðum.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
< 0,01
Fjara
1,37
2
Fjara
< 0,01
1
Sérstök fjörusvæði
1,40
14

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Rauðbrystingur (Calidris canutus) Far
5100
1990
1,0

Ógnir

Vaxandi ferðamennska.

Aðgerðir til verndar

Tryggja að fjörusvæði verði ekki skert og að umferð ferðamanna verði stýrt um svæðið.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Herdísarvík Friðland

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

6,0 km2
Hlutfall sjór 58%
Hlutfall strönd 41%
Hlutfall ferskvatn 1%