Stokkseyri-Eyrarbakki

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða, fugla og sela. Það er að hluta innan tillögusvæðisins Ölfusforir-Ölfusárós, sem tilnefnt er vegna vistgerða á landi.

Mörk

Fjara og grunnsævi frá Knarrarósi í austri og vestur fyrir ósa Ölfusár við Óseyrartanga. Einnig selalátur og jaðarsvæði gegnt Ósstykki á ósasvæði Ölfusár.

Lýsing

Meginhluti fjörunnar liggur á jaðri Þjórsárhrauns og er hún víðast hvar óvenju breið, með aflíðandi hraunklöppum, ríkum af fjörupollum, glufum og skorningum. Brimasemi er nokkur eða talsverð. Landselslátur eru framan Einarshafnar og á ósasvæði Ölfusár gegnt Ósstykki. Svæðið liggur á jaðri byggðar. Útivist er stunduð á svæðinu, landbúnaður í nágrenni þess og lítils háttar fjörubeit. Laxveiði er stunduð í Ölfusárósum og upp með ánni.

Forsendur fyrir vali

Í grófgerðum og úfnum fjörubeðinum er mikið af skjólsælum glufum og skorningum með auðugu lífríki. Í fjörunum eru klóþangsfjörur og fjörupollar áberandi. Fjaran er mikilvægur viðkomustaður vaðfugla. Fjöldi rauðbrystinga nær alþjóðlegum verndarviðmiðum á vorin. Það sama á við um álft og æðarfugl í fjaðrafelli. Á svæðinu eru nokkur þekkt landselslátur þar sem hafa verið um 15% af landselum Suðurlands. Á svæðinu hefur landsel fækkað um 89,3% frá því talningar hófust árið 1980.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
< 0,04
Sérstök fjörusvæði
7,50
74

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Álft (Cygnus cygnus) Fellir
300
2005
1,0
Æður (Somateria mollissima) Fellir
10000
1980
1,0
Rauðbrystingur (Calidris canutus) Far
7600
1990
2,0

Selir

Nafn Lægsti fjöldi (ár) Hæsti fjöldi (ár) Hæsta hlutfall af (ár) Hæsta hlutfall af íslenskum stofni (%) (ár) Núverandi hlutfall af íslenskum stofni (ár)
Landselur (Phoca vitulina)
10,0
178,0
0,0
0,0
0,0

Ógnir

Ferðamennska og íbúabyggð. Áform um uppbyggingu baðlóns vestan Eyrarbakka. Þættir sem taldir eru geta haft áhrif á fækkun sela eru veiðar, þar með taldar veiðar við laxveiðiár og hjáveiðar, og truflun.

Aðgerðir til verndar

Tryggja að að fjaran haldist óskert og reisa skorður við umferð vélknúinna faratækja. Brýnt er að tryggja vernd sela í látrum og nærliggjandi grunnsævi þar sem fæðuöflun fer fram.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-12-03

Size

44,6 km2
Hlutfall land 7%
Hlutfall sjór 24%
Hlutfall strönd 33%
Hlutfall ferskvatn 46%