Skarðsfjörður

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, fjöruvistgerða og fugla.

Mörk

Skarðsfjörður og næsta umhverfi hans allt austur í Hornsvík. Að sunnanverðu liggja mörkin um Austurfjörur frá Hornafjarðarósi austur að Hafnartanga undir Kambhorni. Að norðanverðu eru mörkin um Leitishamar og fylgja að mestu þjóðveginum að Dynjandanesi, þaðan suður að Langanesi og norður að Hólahrauni, þá vestur fyrir Dilksnesholt og suður til sjávar. Þéttbýli og athafnasvæði á Höfn eru undanskilin.

Lýsing

Fjölbreytt land á mótum lands og sjávar. Grunnur fjörðum með allmörgum eyjum og víðáttumiklum fjörum. Fitjar og mýrar við flóann ofan og austan við Hornarfjarðarbæ og leirulón er norðaustanvert á svæðinu; þar er fjaran víðast allgrýtt, sand og leirborin; brimasemi er lítil.

Forsendur fyrir vali

Forgangslandvistgerðir eru sjávarfitjungsvist og gulstararflóavist. Vestast á svæðinu eru allstórar sandmaðks-, kræklinga- og skeraleirur. Skarðsfjörður er mjög mikilvægur á fartíma og fara þar væntanlega um tugþúsundir fugla. Jaðrakan nær þá alþjóðlegum verndarviðmiðum og hugsanlega fleiri tegundir (tjaldur, sandlóa, lóuþræll og stelkur). Æðarfuglar í fjaðrafelli ná einnig alþjóðlegum viðmiðum sem og sendlingur að vetri.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
1,03
1
Land
0,29
2
Fjara
5,22
52
Fjara
24,46
16
Fjara
2,87
2

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Æður (Somateria mollissima) Fellir
30000
1980
4,0
Sendlingur (Calidris maritima) Vetur
1000
2011
2,0
Jaðrakan (Limosa limosa) Far
1010
1999-2002
3,0

Ógnir

Framkvæmdir, bátaumferð, frístundabyggð, framræsla og búfjárbeit.

Aðgerðir til verndar

Takmarka sem mest röskun fjöru og leiru. Endurheimt votlendis þar sem landnýting leyfir, stilla búfjárbeit í hóf.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Skarðsfjörður Aðrar náttúruminjar

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

58,8 km2
Hlutfall land 32%
Hlutfall sjór 9%
Hlutfall strönd 58%
Hlutfall ferskvatn 1%