Vatnajökulsþjóðgarður

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, ferskvatnsvistgerða, fugla og sela.

Mörk

Mörk svæðisins eru þau sömu og Vatnajökulsþjóðgarðs, ná yfir allan jökulinn og stór svæði umhverfis.

Lýsing

Mikið af jökullausa landinu eru auðnir en við norðausturjaðarinn eru mikil votlendi, þar á meðal Eyjabakkar og Vesturöræfi, sitthvoru megin Snæfells. Eins eru gróðurvinjar allvíða með talsverðu fuglalífi. Landselur liggur í látrum við ósa Fjallsár og Breiðár. Ferðamennska er stunduð víða sem og veiðar á fuglum og hreindýrum.

Forsendur fyrir vali

Í Vonarskarði er litríkt jarðhitasvæði. Jarðhitavistgerðin fjallahveravist einkennir svæðið en einnig er hveraleirsvist til staðar. Fjöldi jarðhitalækja er á svæðinu og er fjölbreytni þeirra með tilliti til efna- og eðlisþátta mikil sem endurspeglast í lífríki þeirra. Töluvert er af yfirborðsvatni, sem er sjaldgæft á háhitasvæðum. Við Gæsavötn eru kaldar lindir. Fjölbreytileiki smádýra í þeim er mikill og greinilegt að frumframleiðni er mikil. Áhugavert er að lindirnar koma upp bæði undan hrauninu og ofan á því.

Mikið heiðagæsavarp er í sumum votlendum og gróðurvinjum, einkum umhverfis Snæfell og telst svæðið í heild alþjóðlega mikilvægt fyrir heiðagæsir, bæði sem varpland og fyrir geldfugla í fjaðrafelli, þá aðallega á Eyjabökkum. Í Vatnajökulsþjóðgarði eru þekkt 15 fálkaóðul og á Breiðamerkursandi er aðalhelsingjavarp landsins og mikið skúmsvarp til skamms tíma, hvorutveggja alþjóðlega mikilvægt.

Við ósa Fjallsár og Breiðár eru umfangsmikil landselslátur þar sem hafa verið yfir 1600 selir og allt að 49,5% allra landsela Suðurlands. Landsel á svæðinu hefur fækkað um 78,3% frá árinu 1980.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
< 0,05
21
Land
< 0,04
9
Ferskvatn
n.a.
Ferskvatn
< 0,01
1

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Heiðagæs (Anser brachyrhynchus) Varp
2000
2010
2,0
Helsingi (Branta leucopsis) Varp
1000
2107
5,0
Fálki (Falco rusticolus) Varp
15
2016
2,0

Selir

Nafn Lægsti fjöldi (ár) Hæsti fjöldi (ár) Hæsta hlutfall af Suðurland (ár) Hæsta hlutfall af íslenskum stofni (%) (ár) Núverandi hlutfall af íslenskum stofni (ár)
Landselur (Phoca vitulina)
65,0 (1998)
1.686,0 (1980)
49,5 (2016)
11,7 (1980)
8,8 (2018)

Ógnir

Ferðamennska, uppbygging ferðaþjónustu í jaðri þjóðgarðs, ágengar tegundir og vatnsaflsvirkjanir.

Aðgerðir til verndar

Svæðið var friðlýst sem þjóðgarður árið 2008 og hefur verið stækkað síðan í nokkrum áföngum. Styrkja þarf vernd vistgerða og búsvæða í stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins. Brýnt er að tryggja vernd sela í látrum og nærliggjandi grunnsævi þar sem fæðuöflun fer fram.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Lónsöræfi Friðland
Kringilsárrani Friðland
Vatnajökull National Park Heimsminjaskrá
Dettifoss, Selfoss og Hafragilsfoss Náttúruvætti
Snæfell and Eyjabakkar Area Ramsarsamningur
Vatnajökulsþjóðgarður Þjóðgarður

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-12-03

Size

14.130,7 km2
Hlutfall land 98%
Hlutfall strönd 1%
Hlutfall ferskvatn 1%