Grímsey

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Mörk

Grímsey út af Eyjafirði, ásamt 1 km verndarjaðri.

Lýsing

Eyjan er hömrum girt nema að sunnanverðu, vel gróin og er mólendi og graslendi ríkjandi. Nyrsta byggða eyja við Ísland og er þéttbýliskjarni með tilheyrandi starfsemi, m.a. höfn og flugvelli, einnig landbúnaður, fisk- og fuglaveiðar og ferðaþjónusta. Þá eru hlunnindi af æðarvarpi og sigið er í björg eftir eggjum.

Forsendur fyrir vali

Mikið fuglalíf og þær tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum eru rita, langvía, álka og lundi.

Fuglar - Sjófuglabyggðir

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Rita (Rissa tridactyla) Varp
32840
2007
6,0
Langvía (Uria aalge) Varp
67293
2007
10,0
Álka (Alca torda) Varp
114796
2007
37,0
Lundi (Fratercula arctica) Varp
40275
2015
2,0

Ógnir

Ferðamennska og bátaumferð. Lundaveiðar annarra en rétthafa hlunnindanytja virðast fara vaxandi.

Aðgerðir til verndar

Stýra þarf umferð báta og ferðamanna þannig að dýralíf verði ekki fyrir truflun. Setja þarf markvissari reglur um hlunnindanýtingu þ.m.t. lundaveiðar. 

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

22,0 km2
Hlutfall land 19%
Hlutfall sjór 79%
Hlutfall strönd 2%