Hornafjörður-Kolgríma

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, fjöruvistgerða og fugla.

Mörk

Hornafjarðarós að Kolgrímu vestri, ásamt landsvæðinu neðan þjóðvegar að undanskildu ræktarlandi í Nesjum. Að sunnanverðu liggja mörkin um Suðurfjörur, og að austan  vestan við Höfn, austur fyrir Hafranes, Hólanes, Þveit og Hoffellsá. Að norðan með þjóðveginum, norðan Gildraskers, og áfram til vesturs að Kolgrímu. 

Lýsing

Víðáttumikill árós og nær samfellt votlendi sem hefur gróið mikið upp eftir að jökulárnar sem flæmdust þarna um voru hamdar eða færðust í fasta farvegi upp úr miðri síðustu öld. Strönd, árósar, sandar og mýrlendissvæði eru vestan og sunnan hringvegar í Nesjum og vestur að Kolgrímu á Mýrum. Mjög fjölbreytilegt land, mikilvægur viðkomustaður farfugla og búsvæði óðinshana og fleiri varpfugla. Víða eru lítið snortnar mýrar. Landbúnaður og ferðaþjónusta er stunduð á svæðinu og eins töluverðar skotveiðar. Þéttbýli er á Hornafirði.

Forsendur fyrir vali

Forgangslandvistgerðir á svæðinu eru sjávarfitjungsvist, gulstararfitjavist og gulstaraflóavist. Gulþörungaleira er í Langhólmanesvík og þar fyrir utan er skeraleira og sandmaðksleira. Mikið fuglalíf og er svæðið alþjóðlega mikilvægt fyrir álft á varptíma og fartíma og heiðagæs og helsingja á fartíma. Væntanlega fara miklu fleiri fuglar um svæðið en tilgreindar tölur benda til. Óvenju mikið af óðinshana verpur austan við Hornafjarðarfljót og mikið af vaðfuglum fer einnig um svæðið.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
4,44
54
Land
7,48
4
Land
0,35
2
Fjara
< 0,01
Fjara
< 0,02
Fjara
50,54
41

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Lómur (Gavia stellata) Varp
30
2016
2,0
Álft (Cygnus cygnus) Varp
150
2012
1,0
Heiðagæs (Anser brachyrhynchus) Far
36000
2012
10,0
Helsingi (Branta leucopsis) Far
10000
2013
12,0

Ógnir

Framræsla, beit, vegagerð og vatnaveitingar.

Aðgerðir til verndar

Takmarka sem mest röskun fjöru og leiru. Framræsla verði ekki meiri en orðið er, endurheimt votlendis þar sem landnýting leyfir og stjórn á umferð ferðamanna um svæðið.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2018-05-14

Size

184,0 km2
Hlutfall land 52%
Hlutfall sjór 2%
Hlutfall strönd 31%
Hlutfall ferskvatn 15%